(Svetopisemski namen je po božji obljubi, spodaj)

 Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

Stavke v modri barvi (med dvema odstavkoma) vam dajejo dodatna svetopisemska pojasnila. Samo modro kliknite na hiperpovezavo. Biblijski članki so v glavnem napisani v štirih jezikih: angleščini, španščini, portugalščini in francoščini. Če bi bil napisan v slovenščini, bo naveden med oklepaji

Božja obljuba

"Povzročil bom sovraštvo med teboj in ženo ter med tvojim semenom in njenim semenom. To ti bo zdrobilo glavo, ti pa ga boš ranila v peto"

(1. Mojzesova 3:15)

Druga ovca

"Imam pa še druge ovce, ki niso iz te staje. Tudi te moram pripeljati in bodo poslušale moj glas ter bodo ena čreda z enim pastirjem"

(Janez 10:16)

Pozorno branje Janezovega evangelija 10:1–16 razkrije, da je osrednja tema identifikacija Mesije kot pravega pastirja za njegove učence, ovce.

V Janezovem evangeliju 10:1 in Janezu 10:16 je zapisano: "Povem vam: kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza noter kje drugje, je tat. (... ) Imam pa še druge ovce, ki niso iz te staje. Tudi te moram pripeljati in bodo poslušale moj glas ter bodo ena čreda z enim pastirjem". Ta »ograda« predstavlja ozemlje, kjer je Jezus Kristus pridigal, Izraelski narod, v kontekstu Mojzesove postave: "Teh 12 je Jezus poslal in jim dal naslednja navodila: "Ne hodite k ljudem iz drugih narodov in ne vstopajte v nobeno samaríjsko mesto, ampak hodite raje k Izraelcem, ki so kakor izgubljene ovce"" (Matej 10,5.6). "On pa je rekel: "Poslan sem bil samo k Izraelcem, ki so kakor izgubljene ovce'" (Matej 15:24).

V Janezovem evangeliju 10:1-6 je zapisano, da se je Jezus Kristus prikazal pred vrati ograde. To se je zgodilo ob njegovem krstu. "Vratnik" je bil Janez Krstnik (Matej 3:13). Janez Krstnik mu je s krstom Jezusa, ki je postal Kristus, odprl vrata in pričeval, da je Jezus Kristus in Božje Jagnje: "Naslednji dan je Janez zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: "Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta!"" (Janez 1:29–36).

V Janezu 10:7-15, medtem ko ostaja na isti mesijanski temi, Jezus Kristus uporablja drugo ponazoritev, tako da sebe označi kot "Vrata", edino mesto dostopa na enak način kot Janez 14:6: "Jezus mu je odgovoril: "Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne more priti k Očetu drugače kakor po meni". Glavna tema teme je vedno Jezus Kristus kot Mesija. Iz 9. verza istega odlomka (drugič spremeni ilustracijo) se označuje za pastirja, ki pase svoje ovce tako, da jih naredi vstopi v ali ven. Poučevanje je osredotočeno nanj in na način, kako mora skrbeti za svoje ovce. Jezus Kristus se označuje za odličnega pastirja, ki bo dal svoje življenje za svoje učence in ki ljubi svoje ovce (za razliko od plačanega pastirja, ki ne bo tvegal svojega življenja za ovce, ki mu ne pripadajo). Spet je v središču Kristusovega nauka on sam kot pastir, ki se bo žrtvoval za svoje ovce (Matej 20:28).

Janez 10:16-18: "Imam pa še druge ovce, ki niso iz te staje. Tudi te moram pripeljati in bodo poslušale moj glas ter bodo ena čreda z enim pastirjem.  Oče me ljubi zato, ker se odrekam svojemu življenju, da bi ga spet dobil.  Nihče mi ga ni vzel, ampak se mu odrekam sam od sebe. Imam pravico, da se mu odrečem, in imam pravico, da ga spet dobim. Zapoved glede tega sem dobil od svojega Očeta".

Z branjem teh verzov ob upoštevanju konteksta prejšnjih verzov Jezus Kristus oznanja takratno revolucionarno idejo, da bi svoje življenje žrtvoval ne le v korist svojih judovskih učencev, ampak tudi v korist nejudov. Dokaz je ta, da je zadnja zapoved, ki jo daje svojim učencem v zvezi z oznanjevanjem, naslednja: "Toda ko bo na vas začel delovati sveti duh, boste dobili moč in pričevali boste o meni v Jeruzalemu, po vsej Judeji in Samaríji ter do skrajnega konca zemlje" (Apostolska dela 1:8). Natanko ob Kornelijevem krstu se bodo začele uresničevati Kristusove besede v Janezu 10:16 (Glej zgodovinsko poročilo Apostolskih del 10. poglavje).

Tako se »druge ovce« iz Janeza 10:16 nanašajo na nejudovske kristjane v mesu. V Janezu 10:16-18 opisuje enotnost v poslušnosti ovc Pastiru Jezusu Kristusu. Prav tako je o vseh svojih učencih svojega časa govoril kot o "mali čredi": "Ne boj se, mala čreda, saj vam vaš Oče želi dati svoje Kraljestvo" (Luka 12,32). Na binkošti 33. leta je bilo Kristusovih učencev le 120 (Apostolska dela 1:15). V nadaljevanju pripovedi Apostolskih del lahko preberemo, da se bo njihovo število povečalo na nekaj tisoč (Apostolska dela 2:41 (3000 duš); Apostolska dela 4:4 (5000)). Kakor koli že, novi kristjani, bodisi v Kristusovem ali v času apostolov, so predstavljali "malo čredo" glede na splošno prebivalstvo izraelskega naroda in nato za vse druge narode tistega časa.

Moramo biti združeni, kot je Jezus Kristus prosil svojega Očeta

"Ne prosim pa te samo za njih, ampak tudi za tiste, ki bodo verovali vame, ko bodo slišali njihove besede.  Prosim te, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, povezan z menoj in jaz s teboj. Naj bodo tudi oni povezani z nama, da bi svet veroval, da si me ti poslal" (Janez 17:20,21).

Kaj je sporočilo te preroške uganke? Jehova Bog obvesti, da bo njegov načrt za naselitev zemlje s pravičnim človeštvom zagotovo uresničen (1. Mojzesova knjiga 1: 26-28). Bog bo odkupil potomce skozi "seme ženske" (1. Mojzesova knjiga 3:15). Ta prerokba je bila stoletja "sveta skrivnost" (Marko 4:11, Rimljanom 11:25, 16:25, 1 Korinčanom 2: 1,7 "svete skrivnosti"). Jehova Bog je to razkril postopoma skozi stoletja. Tu je pomen te preroške uganke:

(Jezus Kristus je nebeški kralj Božjega kraljestva, ki ga je leta 1914 postavil njegov oče Jehova Bog (po svetopisemski kronologiji prerokbe Danielovega poglavja 4))

Ženska: predstavlja nebeške Božje ljudi, sestavljene iz angelov v nebesih: "In v nebesih sem videl veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, je imela pod svojimi nogami luno, na glavi pa krono iz dvanajstih zvezd“ (Razodetje 12:1). Ta ženska je opisana kot "Jeruzalem od zgoraj": "Gornji Jeruzalem pa je svoboden, in ta je naša mati" (Galačanom 4:26). Opisan je kot "nebeški Jeruzalem": "Temveč pristopili ste h gori Síon in k mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu, in k množicam angelov" (Hebrejcem 12:22). Tisočletja, tako kot Sarah, Abrahamova žena, ta nebeška ženska je bila brez otrok (1. Mojzesova 3:15): "Vriskaj od radosti, ti, ki si neplodna, ki nisi rodila! Veseli se, veselo vriskaj in vpij na ves glas, ti, ki nisi imela porodnih bolečin, ker ima zapuščena več sinov kakor ta, ki ima moža,« pravi Jehova" (Izaija 54:1). Ta prerokba je napovedala, da bo ta nebeška ženska rodila veliko otrok (kralj Jezus Kristus in 144.000 kraljev in duhovnikov).

Semenom ženske: Knjiga Razodetja razkriva, kdo je ta sin: "In v nebesih sem videl veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, je imela pod svojimi nogami luno, na glavi pa krono iz dvanajstih zvezd. Bila je noseča ter je vpila od bolečin in porodnih muk. (...) Žena je tako rodila sina, dečka, ki bo vse narode pasel z železno palico. Ta njen otrok je bil odnesen k Bogu in njegovemu prestolu“ (Razodetje 12:1,2,5). Ta sin je Jezus Kristus, kot kralj Božjega kraljestva: "Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Bog Jehova mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, in v Jakobovi hiši bo kraljeval na večne čase. Njegovemu kraljestvu ne bo konca" (Luka 1:32,33, Psalmi 2).

Prvotna kača je hudič Satan: "Zato je bil veliki zmaj, prakača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vso naseljeno zemljo, vržen na zemljo, z njim pa so bili vrženi tudi njegovi angeli" (Razodetje 12:9).

Semenom kače predstavlja nebeške in zemeljske sovražnike, tiste, ki se dejavno borijo proti Božji suverenosti, proti kralju Jezusu Kristusu in proti svetnikom na zemlji: "Kače, gadja zalega, kako boste ubežali obsodbi gehene? Zato vam pošiljam+ preroke, modrece in javne učitelje. Nekatere od njih boste ubili in pritrdili na kol, nekatere boste bičali po svojih sinagogah in preganjali od mesta do mesta, da pride na vas vsa pravična kri, prelita na zemlji, od krvi pravičnega Abela do krvi Berehjájevega sina Zaharíja, ki ste ga umorili med svetiščem in oltarjem" (Matej 23:33-35).

"Ranila v peto" ženske: predstavlja smrt v žrtvi na zemlji, za Božjega Sina, Jezusa Kristusa: "Povrhu vsega pa se je še, ko je bil v človeški podobi, ponižal in bil poslušen vse do smrti, in to smrti na mučilnem kolu" (Filipljanom 2:8). Kljub temu je bila ta peta poškodba ozdravljena z vstajenjem Jezusa Kristusa: "ubili pa ste Glavnega zastopnika življenja. Toda Bog ga je obudil od mrtvih, in temu sva midva priči" (Apostolska dela 3:15).

Zdrobljena glava kače je večno uničenje hudiča Satana in zemeljskih sovražnikov Božjega kraljestva ob koncu tisočletja vladanja Jezusa Kristusa: "Bog pa, ki daje mir, bo v kratkem strl Satana pod vašimi nogami" (Rimljanom 16:20). "Hudič, ki jih je zapeljeval, pa je bil vržen v ognjeno in žvepleno jezero, v katerem sta že bila zver in lažni prerok. In mučili se bodo dan in noč na vekomaj" (Razodetje 20:10). 

1 - Bog sklene zavezo z Abrahamom

"Ker si poslušal moj glas, bodo po tvojem semenu blagoslovljeni vsi narodi na zemlji"

(1. Mojzesova 22:18)

Abrahamska zaveza je obljuba, da bo vse človeštvo poslušno Bogu, blagoslovljeno preko Abrahamovih potomcev.. Abraham je imel sina, Izaka, s svojo ženo Sarah (zelo dolgo brez otrok) (1. Mojzesova knjiga 17:19). Abraham, Sara in Izak so glavni liki v preroški drami, ki istočasno predstavlja pomen svete skrivnosti in način, s katerim bo Bog rešil poslušno človeštvo (1. Mojzesova 3:15).

- Jehova Bog predstavlja velikega Abrahama: "Ti si naš oče. Tudi če nas Abraham ne bi hotel poznati in nas Izrael ne bi priznal, bi bil ti, Jehova, še vedno naš oče. Naš odkupitelj iz davnine je tvoje ime“ (Izaija 63:16, Luka 16:22).

- Nebeška ženska predstavlja velikega Sarah, dolgo sterilno in brez otrok (1. Mojzesova 3:15): "Piše namreč: »Veseli se, ti, ki si neplodna, ki ne rodiš. Vpij in vzklikaj od radosti, ti, ki nimaš porodnih bolečin. Kajti zapuščena ima več otrok kakor ta, ki ima moža.« Mi, bratje, pa smo otroci obljube, tako kakor je bil tudi Izak. Toda enako kakor je takrat tisti, ki je bil rojen po mesu, začel preganjati tega, ki je bil rojen po duhu, tako je tudi zdaj. Toda kaj pravi odlomek iz Svetih spisov? »Odpodi deklo in njenega sina, saj deklin sin nikakor ne bo dedoval skupaj s sinom svobodne.« Zato, bratje, nismo otroci dekle, temveč svobodne" (Galačanom 4:27-31).

- Jezus Kristus predstavlja velikega Izaka, glavnega semena Abrahama: "Obljube pa so bile izrečene Abrahamu in njegovemu semenu. Ne pravi »In semenom«, kakor če bi šlo za mnoge, temveč kakor za enega – »In tvojemu semenu«, ki je Kristus" (Galačanom 3:16).

- Ranila v peto nebeške ženske: Jehova Bog je prosil Abrahama, da žrtvuje svojega sina Izaka. Abraham ni zavrnil (Abraham je razmišljal o Izakovem takojšnjem vstajenju (Hebrejcem 11:17-19)). Tik pred žrtvovanjem je Bog preprečil Abrahamu, da počne takšno dejanje. Izaka so nadomestili z žrtvovanim ovnom: "Po teh dogodkih pa je pravi Bog preizkusil Abrahama. Poklical ga je: »Abraham!« In ta mu je odvrnil: »Glej, tu sem!« Bog mu je nato rekel: »Vzemi, prosim, svojega sina, edinca, ki ga tako ljubiš, Izaka, in pojdi v deželo Moríjo ter ga tam, na eni od gor, na katero te bom napotil, daruj v žgalno daritev. (...) Končno sta prispela na kraj, kamor ga je napotil pravi Bog. Abraham je tam postavil oltar in nanj naložil drva. Sinu Izaku je zvezal roke in noge ter ga položil na drva na oltarju. Nato je Abraham iztegnil roko in vzel nož, da bi ubil svojega sina. Toda z neba ga je poklical Jehovov angel: »Abraham, Abraham!« Odgovoril je: »Tu sem!« Dejal mu je: »Ne izteguj roke zoper fanta in ne stori mu ničesar, ker zdaj res vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina, edinca.« Tedaj je Abraham povzdignil oči in pogledal, in glej, nekoliko stran od njega je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje. Abraham je torej šel, vzel ovna in ga daroval kot žgalno daritev namesto sina. In Abraham je ta kraj poimenoval Jehova Jiré. Zato se še danes reče: »Na Jehovovi gori bo priskrbljeno" (1. Mojzesova 22:1-14). Jehova je dal to žrtvovanje, svojega lastnega Sina Jezusa Kristusa. To preroško predstavljanje je narediti izjemno bolečo žrtvovanje za Jehovo Boga (ponovno branje izraza "tvoj edini sin, ki ga tako ljubiš"). Jehova Bog, veliki Abraham, je žrtvoval svojega ljubljenega sina Jezusa Kristusa, velikega Izaka za odrešenje poslušnega človeštva: "Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da ne bi bil pokončan nihče, ki veruje vanj, ampak bi imel večno življenje. (...) Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl, temveč ostaja nad njim Božja jeza" (Janez 3:16,36). Dokončno izpolnitev obljube Abrahamu se bo izpolnila z večnim blagoslovom poslušnega človeštva. Na koncu Kristusovega tisočletnega vladanja: "Tedaj sem zaslišal močan glas, ki je prišel od prestola in je rekel: »Glej! Božji šotor je med ljudmi in Bog bo prebival z njimi, oni pa bodo njegova ljudstva. In Bog sam bo z njimi. Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo" (Razodetje 21:3,4). 

2 - Zaveza obrezovanja

"Z njim je sklenil tudi zavezo obrezovanja. Tako se mu je rodil Izak, in tega je osmi dan obrezal, Izaku se je rodil Jakob, Jakobu pa dvanajst naših očakov"

(Apostolska dela 7:8)

Zaveza obrezovanja naj bi bil znak Božjega ljudstva v tistem času, ko je zemljišče Izraelu. To je duhovni pomen, ki je določen v poslovilnem: "Obrežite svoje srce in ne bodite več trdovratni" (5. Mojzesova 10:16). Obrezovanje v mesu sredstva, ki ustreza srcu, je sama po sebi vir življenja, poslušnost Bogu: "Bolj kot vse drugo, kar je treba varovati, varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje" (Pregovori 4: 23).

(Poslušnost Bogu in njegovemu sinu Jezusu Kristusu z natančnim poznavanjem njihove volje, zapisane v Svetem pismu (Psalm 1: 2,3) (napisano v slovenščini))

Stephen razumel to temeljno učno točko. njegove poslušalce, ki niso imeli vero v Kristusa, čeprav fizično obrezan je povedal, da so neobrezani duhovno: "Vi trdovratneži neobrezanega srca in ušes, vedno se upirate svetemu duhu; kakor so se vaši praočetje, se tudi vi. Katerega izmed prerokov vaši praočetje niso preganjali? Da, pobili so tiste, ki so vnaprej oznanili prihod Pravičnega, čigar izdajalci in morilci ste zdaj postali vi, vi, ki ste prejeli Postavo, ki so jo izročili angeli, pa se po njej ne ravnate" (Apostolska dela 7:51-53). Ubit je bil, to je bila potrditev, da so bili ti morilci duhovni, neobrezani iz srca.

Simbolni srce je duhovni znotraj osebo, naredi obrazložitev skupaj z besedami in dejanji (dobre ali slabe). Jezus Kristus je jasno razloženo, kaj je čisto in nečisto osebo, zaradi stanja v svojem srcu: "Kar pa prihaja iz ust, pride iz srca, in to oskrunja človeka. Iz srca na primer prihajajo hudobna umovanja, umori, prešuštvovanje, nečistovanje, tatvine, kriva pričevanja, sramotenje. To oskrunja človeka. Jesti z neumitimi rokami pa ga ne oskrunja" (Matej 15:18-20). Jezus Kristus opisano človeka v stanju duhovne obrezan, s slabo obrazložitvi, zaradi česar ga je nečist in ni primerna za življenje (glej Pregovori 4:23). "Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, hudoben človek pa iz hudobnega zaklada hudo" (Matej 12:35). V prvem delu izkaza Jezusa Kristusa, je opisal človeško bitje, ki je srce duhovno obrezani.

Apostol Pavel je razumeti tudi, kaj poučevanje točka po Mojzesu in nato po Jezusu Kristusu. Duhovna obrezovanje je poslušnost Bogu in njegovemu Sinu Jezusu Kristusu: "Dejansko je obreza koristna le, če ravnaš po postavi, če pa postavo prestopaš, tvoja obreza postane neobreza. Če torej kdo od neobrezanih ravna po pravičnih zahtevah Postave, se mu bo njegova neobreza štela za obrezo, mar ne? In kdor je po naravi neobrezan, bo z izpolnjevanjem Postave sodil tebe, ki kljub v njej napisanem zakoniku in kljub obrezi prestopaš postavo. Pravi Jud namreč ni tisti, ki je to na zunaj, in prava obreza ni to, kar je zunaj na mesu, temveč je pravi Jud tisti, ki je to znotraj, in njegova obreza je obreza srca z duhom, ne pa z napisanim zakonikom. Takšnega ne hvalijo ljudje, temveč Bog" (Rimljanom 2:25-29).

Verniki Christian ni več v skladu z zakonom dana Mojzesu, zato je ni več treba opravljati fizično obrezovanje, saj je odlok apostolski zapisano v Apostolskih 15: 19,20,28,29. To potrjuje tisto, kar je bilo napisano pod navdih apostola Pavla: "Kristus je namreč konec Postave, da bi bil pravičnosti deležen vsak, ki veruje" (Rimljanom 10: 4). "Ali je bil kdo poklican obrezan? Naj ne postane neobrezan. Ali je bil kdo poklican v neobrezi? Naj se ne obreže.  Obreza ne pomeni nič in neobreza ne pomeni nič, pomembno je le, da človek ravna po Božjih zapovedih" (1.Korinčanom 7:18,19). Zdaj mora kristjan imeti duhovno obrezovanje pomeni, poslušnost Jehova Boga in vero v daritev Kristusa (Janez 3:16,36).

Kdor je želel, da sodelujejo v Pashe je bilo treba Obreza. Trenutno Christian (ne glede na njihovo upanje (nebesni ali prizemne)), mora imeti duhovno obrezovanje srca, preden jedo beskvasan kruh in pijete kelih, komemoracije v spomin na Kristusovo smrt: "Naj se človek najprej sam preišče, ali ustreza, in potem jé kruh in pije iz keliha" (1. Korinčanom 11: 28, pa jih primerjate z 2. Mojzesova 12:48 (pasha)).

3 - Zaveza zakona med Bogom in ljudstvom Izraela

"Varujte se, da ne boste pozabili zaveze, ki jo je Jehova, vaš Bog, sklenil z vami, in da si ne boste naredili rezane podobe v kakršni koli obliki, kar ti je Jehova, tvoj Bog, prepovedal"

(5. Mojzesova 4:23)

Posrednik te zaveze je Mojzes: "Meni pa je Jehova takrat zapovedal, naj vas seznanim z uredbami in sodnimi odločbami, da boste po njih ravnali v deželi, v katero greste, da jo zavzamete" (5. Mojzesova 4:14). Ta zaveza je tesno povezana z zavezo obrezovanja, ki je simbol poslušnosti Bogu (5. Mojzesova 10:16 primerjajte z Rimljanom 2: 25-29). Ta zaveza se konča po prihodu Mesije: "Mnogim bo obdržal veljavnost zaveze za en teden in na polovici tedna bo ukinil žrtev in daritev" (Daniel 9:27). Ta zaveza bi bila nadomeščena z novo zavezo, po Jeremijinem prerokbi: "Glej, prihajajo dnevi,« govori Jehova, »ko bom z Izraelovo hišo in z Judovo hišo sklenil novo zavezo, ne take, kakršno sem sklenil z njihovimi praočeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele. ‚Oni so namreč to zavezo z menoj prelomili, čeprav sem bil njihov mož,‘ govori Jehova" (Jeremija 31:31,32).

Namen zakona, podeljenega Izraelu, je bil pripraviti ljudi za prihod Mesije. Zakon je učil potrebo po osvoboditvi od grešnega stanja človeštva (ki ga predstavljajo ljudje iz Izraela): "Kajti po enem človeku je na svet prišel greh in po grehu smrt; tako se je smrt razširila na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, še preden je bila Postava, toda če ni postave*, se za greh ne obtožuje nikogar" (Rimljanom 5:12,13). Božji zakon je dal vsebino grešnemu stanju človeštva. Razkrila je grešno stanje celotnega človeštva, ki so ga takrat predstavljali Izraelci: "Kaj naj torej rečemo? Ali je Postava greh? Nikakor ne! Pravzaprav nikoli ne bi vedel, kaj je greh, če ne bi bilo Postave. Ne bi vedel, na primer, kaj je poželenje, če v Postavi ne bi pisalo: »Ne poželi tega, kar pripada drugemu«. Zaradi zapovedi pa je greh našel priložnost, da v meni razvije vsakovrstno poželenje, saj je bil greh brez postave mrtev. Pravzaprav sem bil nekdaj živ brez postave, ko pa je nastopila zapoved, je greh zopet oživel, jaz pa sem umrl. In ugotovil sem, da zapoved, ki naj bi vodila v življenje, vodi v smrt. Zaradi zapovedi je namreč greh našel priložnost, da me zapelje in ubije. Toda Postava je sveta in zapoved je sveta, pravična in dobra“ (Rimljanom 7:7-12). Zato je bil zakon inštruktor, ki vodi k Kristusu: "Tako je Postava postala naša vzgojiteljica in nas je vodila h Kristusu, da bi bili zaradi vere razglašeni za pravične. Zdaj pa, ko je vera nastopila, nismo več pod vzgojiteljico" (Galačanom 3:24,25). Popolni Božji zakon, ki je dal meso grehu z prestopanjem človeka, je pokazal nujnost žrtve, ki vodi do odrešenja človeka zaradi njegove vere (in ne dela zakona). Ta žrtev je bila Kristusova: "Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, temveč da streže in dá svojo dušo kot odkupnino za mnoge" (Matej 20:28).

Čeprav je Kristus konec zakona, ostaja dejstvo, da ima zdaj še vedno preroško vrednost, ki nam omogoča razumevanje misli Boga (po Jezusu Kristusu) o prihodnosti. "Postava je le senca prihodnjih dobrih stvari, ne pa tudi sámo njihovo bistvo, zato ljudje tistih" (Hebrejcem 10:1, 1 Korinčanom 2:16). Jezus Kristus je tisti, ki bo zagotovil, da bodo te "dobre stvari" postale resničnost: "Vse to je namreč senca prihodnjih stvari, resničnost pa pripada Kristusu" (Kološanom 2:17).

4 - Nova zaveza med Bogom in "Božji Izrael"

"In nad vsemi, ki bodo po tem pravilu vedenja ravnali, naj bosta mir in usmiljenje, pa tudi nad Božjim Izraelom"

(Galačanom 6:16)

Jezus Kristus je posrednik nove zaveze: "Je namreč en Bog in en posrednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus" (1 Timoteju 2:5). Ta nova zaveza je izpolnila prerokbo Jeremije 31: 31,32. 1 Timoteju 2:5 se nanaša na vse ljudi, ki verujejo v Kristusovo žrtvovanje (Janez 3:16). "Božji Izrael" predstavlja celotno krščansko kongregacijo. Kljub temu je Jezus Kristus pokazal, da bo ta "Božji Izrael" v nebesih in tudi na zemlji.

Nebeški "Božji Izrael" je sestavljen iz 144.000, novega Jeruzalema, prestolnice, iz katere bo tekla Božja oblast, ki prihaja iz nebes, na zemlji (Razodetje 7:3-8, nebesni duhovni Izrael, sestavljen iz 12 plemen od 12000 = 144000): "Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki se je spuščalo iz nebes od Boga, pripravljeno kakor nevesta, ki je olepšana za svojega ženina" (Razodetje 21:2).

Zemeljski "Božji Izrael" bo sestavljen iz ljudi, ki bodo živeli v prihodnjem zemeljskem raju, ki ga bo Jezus Kristus označil kot dvanajst Izraelovih plemen, ki bodo sodili: "Jezus pa jim je odgovoril: »Resnično vam povem: ob prenovljenju, ko bo Sin človekov sédel na svoj veličastni prestol, boste tudi vi, ki ste hodili za menoj, sedeli na dvanajstih prestolih in sodili dvanajstere Izraelove rodove" (Matej 19:28). Ta zemeljski duhovni Izrael je opisan tudi v prerokbi v poglavjih 40-48 v Ezekielu.

"Božji Izrael" trenutno sestavljajo zvesti kristjani, ki imajo nebeško upanje in kristjane, ki imajo zemeljsko upanje (Razodetje 7:9-17).

Na večer ob praznovanju zadnje pashe je Jezus Kristus praznoval rojstvo te nove zaveze z zvestimi apostoli, ki so bili z njim: "In vzame hleb, se zahvali, razlomi in jim da, in reče: "Nato je vzel kruh, se zahvalil, ga prelomil, jim ga dal in rekel: »To predstavlja moje telo, ki bo dano za vas. To delajte meni v spomin.« Prav tako je po večerji tudi za kelih rekel: »Ta kelih predstavlja novo zavezo na temelju moje krvi, ki se bo prelila za vas" (Luka 22:19,20).

Ta nova zaveza zadeva vse zveste kristjane, ne glede na njihovo "upanje" (nebeško ali zemeljsko). Ta nova zaveza je tesno povezana z "duhovnim obrezovanjem srca" (Rimljanom 2: 25-29). Če ima verni kristjan to "duhovno obrezovanje srca", lahko jesti "brez kvasa" kruh in pije skodelico, ki predstavlja kri nove zaveze (ne glede na njegovo upanje (nebeško ali zemeljsko)): "Naj se človek najprej sam preišče, ali ustreza, in potem jé kruh in pije iz keliha" (1. Korinčanom 11:28).

5 - Zaveza za kraljestvo: med Jehovom in Jezusom Kristusom ter med Jezusom Kristusom in 144.000

"Vi ste tisti, ki ste v mojih preizkušnjah vztrajali z menoj. Z vami sklepam zavezo za kraljestvo, kakor jo je moj Oče sklenil z menoj, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu ter sedeli na prestolih, da bi sodili dvanajstere Izraelove rodove"

(Luka 22:28-30)

Ta zaveza je nastala istega dne, ko je Jezus Kristus praznoval rojstvo nove zaveze. To ne pomeni, da gre za dva enaka zavezništva. Zaveza za kraljestvo je med Jehovom in Jezusom Kristusom, potem pa med Jezusom Kristusom in 144.000, ki bodo vladali v nebesih kot kralji in duhovniki (Razodetje 5:10; 7:3-8; 14:1- 5).

Zaveza za kraljestvo, ki je nastala med Bogom in Kristusom, je podaljšek zaveze, ki jo je dal Bog, s kraljem Davidom in njegovo kraljevo dinastijo. Ta zaveza je Božja obljuba glede trajnosti kraljevega rodu Davida. Jezus Kristus je hkrati tudi potomec na zemlji in kralj, ki ga je postavil Jehova (leta 1914), v izpolnitev zaveze za kraljestvo (2 Samuel 7:12-16, Matej 1:1-16; Luka 3: 23-38, Psalmi 2).

Zaveza za kraljestvo, ki je nastala med Jezusom Kristusom in njegovimi apostoli in s skupino 144.000, je v resnici obljuba nebeške zakonske zveze, ki se bo zgodila tik pred veliko stisko: "Veselimo se brez konca in kraja in mu dajmo slavo, kajti prišel je čas za Jagnjetovo poroko in njegova nevesta se je že pripravila. Dovoljeno ji je bilo obleči se v svetlo, čisto, kakovostno platno, saj kakovostno platno predstavlja pravična dejanja svetih" (Razodetje 19:7,8). Psalmi 45 opisuje preroško to nebeško poroko med kraljem Jezusom Kristusom in njegovo kraljevo ženo, novim Jeruzalemom (Razodetje 21:2).

Iz tega poroke se bodo rodili zemeljski sinovi kraljestva, knezi, ki bodo zemeljski predstavniki nebeške kraljeve oblasti kraljestva Božjega: "Na mestu tvojih praočetov bodo tvoji sinovi, postavil jih boš za kneze po vsej zemlji" (Psalmi 45:16, Izaija 32:1,2).

Večni blagoslovi nove zaveze in zaveze za kraljestvo bodo izpolnili Abrahamsko zavezo, ki bo blagoslovila vse narode in vso večnost. Božja obljuba bo v celoti izpolnjena: "na podlagi upanja na večno življenje, ki ga je pred davnimi časi obljubil Bog (zanj pa je nemogoče, da bi lagal)" (Titu 1:2).

(Svetopisemski namen je spodaj)

Povezave (v modri barvi) v izbranem jeziku vas usmerijo v drug članek, napisan v istem jeziku. Povezave (v modri barvi) napisane v angleščini, usmerite v članek v angleščini. V tem primeru lahko izbirate med tremi drugimi jeziki: španščino, portugalščino in francoščino.

"Kajti videnje se bo izpolnilo ob za to določenem času in hiti proti koncu, ne bo se izkazalo za laž. Če zamuja z izpolnitvijo, ga potrpežljivo čakaj, ker se bo zagotovo uresničilo. Ne bo zakasnilo"

(Habakuk 2:3)

To sporočilo je posebej napisano za "pastirje" različnih skupnosti ali krščanskih cerkva, pa tudi za vernike iz drugih ne krščanskih religij

SOLA SCRIPTURA

SOLA SCRIPTURA

  • Namen te biblične spletne strani je spodbuditi bralce, da še naprej čakajo na Jehovov dan. Pomembno je združiti naša iskrena prizadevanja, da se pripravimo na ta dan. Kot je zapisano v Amos 5:18 (Biblija): "Gorje tistim, ki hrepenijo po Jehovovem dnevu! Kaj bo Jehovov dan pomenil za vas? Takrat bo tema, ne pa svetloba". Ta dan je treba bati: "Blizu je Jehovov veliki dan, blizu je in zelo hiti. Glas Jehovovega dneva je bridek. Tedaj bo vpil junak.  Tisti dan bo dan srda, dan stiske in tesnobe, dan nevihte in pustošenja, dan teme in mraka, dan oblakov in goste teme,  dan, v katerem se bosta zaslišala glas roga in znak za preplah zoper utrjena mesta in zoper visoke stolpe na vogalih obzidja" (Zefanija 1:14-16). Moramo iskati Jehova: "iščite Jehova, vsi krotki na zemlji, ki izpolnjujete njegove sodne odločbe. Iščite pravičnost, iščite krotkost. Verjetno se boste lahko skrili ob dnevu Jehovove jeze" (Zefanija 2:3) (Kaj storiti?).
  • Kljub temu moramo imeti pogumni in pozitiven odnos. V Habakkuku se govori o "pričakovanjih Jehovega dne", ki morajo biti osebni in družinski pripravki. Moramo biti pozorni: "Bedite torej, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod" (Matej 24:42; 25:13). Proslavljeni Jezus Kristus je v knjigi Razodetja pojasnil, da bo pomanjkanje budnosti postalo usodno: "Zato imej v mislih to, kar si prejel in slišal. Ohrani to in se pokesaj. Če pa se ne boš zbudil, bom prišel kakor tat, in ne boš vedel, ob kateri uri bom prišel nad tebe" (Razodetje 3:3).
  • Obstaja dovolj biblijskih informacij, ki nam omogočajo, da se pripravimo, ne da bi bili presenečeni, v skladu z Revelation 3:3 (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). Natančen pregled sedanje izpolnitve prerokb nam omogoča, da razumemo, da je ta dan zelo blizu. To pričakovanje moramo upoštevati kot izraz božje potrpljenja: "Jehova ni počasen glede svoje obljube, kar imajo nekateri za počasnost, temveč je potrpežljiv z vami, ker ne želi, da bi bil kdo pokončan, ampak želi, da bi se vsi pokesali" (2 Peter 3:9) (Osnovno učenje Biblije). Pomembno je, da zelo natančno razumemo, kaj ta pripravek sestavljajo pred, med in po velika stiska. Če so ta navodila napisana v Svetem pismu, jih moramo uporabiti (Be Prepared ; Christian Community).
  • V Bibliji so opisani blagoslovi Božjega kraljestva, zdravljenja in pomlajevanja (The Release). Razumemo, kako bo vstajenje potekalo. Kako bo Božje kraljestvo na zemlji, kaj bodo naredili prihodnji knezi in duhovniki (The Heavenly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). Da, vsi ti blagoslovi se pojavljajo v Svetem pismu, da nas spodbujajo k okrepitvi naše vere (The Earthly Administration of the Kingdom of God; The Prince; The Priest). To svetopisemsko spoznanje pripada Jehova, pripada Jezusu Kristusu, ker je zapisano v Svetem pismu: "Saj, "kdo je spoznal Jehovov um, da bi ga poučil"? Mi pa imamo Kristusov um" (1. Korinčanom 2:16).
  • To svobodno znanje Biblije lahko uporabite ne le za svojo osebno vero, ampak za tiste, ki so vam dragi. Če ste verski vodja, duhovnik, okrepite vere tistih, za katere ste odgovorni, da jim omogočite, da uživajo v večnih blagoslovih Božjega kraljestva: "Videl sem nova nebesa in novo zemljo. Kajti prejšnja nebesa in prejšnja zemlja sta prešla in morja ni več. Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki se je spuščalo iz nebes+ od Boga, pripravljeno kakor nevesta, ki je olepšana za svojega ženina. Tedaj sem zaslišal močan glas, ki je prišel od prestola in je rekel: "Glej! Božji šotor je med ljudmi in Bog bo prebival z njimi, oni pa bodo njegova ljudstva. In Bog sam bo z njimi. Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo" (Razodetje 21:1-4; Matej 10: 8b, Janez 21:15-17) (Preach the Good News; In Congregation; The Great Crowd).

Če se želite izraziti, če imate vprašanja ali iz drugih razlogov, se obrnite na spletno stran ali njegov račun Twitter. Bog lahko blagoslovi čista srca. Amen. (Janez 13:10).

Compartir esta página