Swahili   Hausa   Afrikaans   Igbo   Xhosa   Yoruba   Zulu  Amharic  Malagasy Somali

(Tujuan Alkitab yaiku sawise

"janji Pangeran Yehuwah" (ing ngisor iki))

Ukara kanthi biru (ing antarane rong paragraf), menehi panjelasan babagan Alkitab tambahan. Cukup klik ing pranala ing biru. Artikel Injil ditulis utamane ing papat basa: Inggris, Spanyol, Portugis lan Prancis. Yen ditulis nganggo basa jawa, bakal kasebut ing antarane kurungan

Janji Yehuwa 

"Karodene Ingsun bakal ndadekake memungsuhan ing antarane sira lan wong wadon iki, lan ing antarane turunira lan turune wong wadon iki; turune wong wadon iki bakal ngremuk endhasira lan sira bakal ngremuk tungkake"

(Purwaning Dumadi 3:15)

Domba-domba liyané

"Aku ya nduwé domba-domba liyané sing dudu saka kandhang iki. Domba-domba kuwi ya kudu tak klumpukké. Domba-domba kuwi bakal ngrungokké swaraku. Kabèh domba kuwi bakal dadi sak kelompok, lan gembalané mung siji"

(Yokanes 10:16)

Wacan sing tliti saka Yokanes10:1-16 nduduhké nèk sing dadi tema utama yaiku ngenalké Mèsias minangka pangon sing sejati kanggo para muridé, yaiku wedhus.

Ing Yokanes 10:1 lan Yokanes 10:16, ana tulisan: "Percayaa, wong sing mlebu kandhang domba ora liwat lawang ning mènèk témbok, wong kuwi maling lan rampok. (...) Aku ya nduwé domba-domba liyané sing dudu saka kandhang iki. Domba-domba kuwi ya kudu tak klumpukké. Domba-domba kuwi bakal ngrungokké swaraku. Kabèh domba kuwi bakal dadi sak kelompok, lan gembalané mung siji". "Pager" iki nggambarake wilayah ngendi Yesus Kristus martakake, Bangsa Israel, ing konteks hukum Musa: "Yésus ngutus rasul 12 kuwi lan mènèhi arahan, ”Aja lunga ing dhaérahé bangsa-bangsa liya. Aja mlebu ing kuthané wong Samaria.  Ning, lungaa marang wong Israèl waé. Wong-wong kuwi kaya domba-domba sing kesasar"” ( Matéus 10:5, 6). "Yésus kandha, ”Aku mung diutus marang wong Israèl sing kaya domba sing kesasar"'" (Matius 15:24).

Ing Yokanes 10:1-6 kaserat bilih Gusti Yesus Kristus ngatingal wonten ing sangajenging gapuraning pager. Iki kedadeyan nalika dheweke dibaptis. "Penjaga gapura" yaiku Yohanes Pembaptis (Matius 3:13). Kanthi mbaptis Yesus, sing dadi Kristus, Yohanes Pembaptis mbukak lawang kanggo dheweke lan menehi kesaksian yen Yesus iku Kristus lan Cempe Gusti Allah: "Sésuké, Yohanes ndelok Yésus teka marani dhèwèké. Yohanes kandha, ”Deloken, kuwi Anak Dombané Gusti Allah sing ngilangi dosané donya"" ( Yokanes 1:29-36).

Ing Yokanan 10:7-15, nalika tetep nganggo tema mesianik sing padha, Yesus Kristus nggunakake ilustrasi liyane kanthi nyebut awake dhewe minangka "Gerbang", siji-sijine papan sing bisa diakses kanthi cara sing padha karo Yohanes 14:6: "Yésus njawab, ”Aku iki dalan, lan sing bener, lan sing marahi urip. Ora ana wong sing isa marani Bapak nèk ora liwat aku"". Tema utama subyek tansah Yesus Kristus minangka Mesias. Saka ayat 9, saka ayat sing padha (dheweke ngganti ilustrasi ing wektu liyane), dheweke nemtokake awake dhewe minangka pangon sing angon wedhus kanthi nggawe dheweke "mlebu utawa metu" kanggo menehi panganan. Piwulang kasebut dipusatake ing dheweke lan ing dalan dheweke kudu ngurus wedhus. Gusti Yesus Kristus nunjukake awake dhewe minangka pangon sing apik banget sing bakal nyerahake nyawane kanggo para muride lan sing tresna marang wedhus-wedhuse (ora kaya pangon sing digaji sing ora bakal ngrusak nyawane kanggo wedhus sing dudu duweke). Maneh fokus ajaran Kristus yaiku dheweke minangka pangon sing bakal ngorbanake awake dhewe kanggo wedhus-wedhuse (Matius 20:28).

Yokanes 10:16-18: "Aku ya nduwé domba-domba liyané sing dudu saka kandhang iki. Domba-domba kuwi ya kudu tak klumpukké. Domba-domba kuwi bakal ngrungokké swaraku. Kabèh domba kuwi bakal dadi sak kelompok, lan gembalané mung siji.  Bapak nresnani aku merga aku gelem ngorbanké uripku bèn aku isa nampa uripku manèh. Ora ana wong sing isa njupuk nyawaku, ning kuwi tak korbanké merga karepku dhéwé. Aku nduwé hak kanggo ngorbanké uripku lan aku ya nduwé hak kanggo nampa kuwi manèh. Préntah kanggo nindakké kuwi tak tampa saka Bapakku”.

Kanthi maca ayat-ayat kasebut, kanthi nggatekake konteks ayat-ayat sadurunge, Yesus Kristus ngumumake gagasan revolusioner ing wektu iku, yen dheweke bakal ngurbanake nyawane ora mung kanggo murid-muride sing Yahudi, nanging uga kanggo wong-wong sing dudu Yahudi. Buktiné, préntah pungkasan sing diwènèhké marang murid-muridé bab nginjil, yaiku: ”Ning, pas kowé nampa roh suci, kowé bakal nduwé kuwasa. Kowé ya bakal dadi seksiku ing Yérusalèm, ing kabèh dhaérah Yudéa lan Samaria, nganti tekan panggonan sing paling adoh ing bumi” (Kisah 1:8). Iku sabenere ing baptis Kornelius sing pangandikane Sang Kristus ing Yokanan 10:16 bakal wiwit diwujudake (Deleng akun sejarah ing Kisah bab 10).

Dadi, ”wedhus liya” ing Yohanes 10:16 ditrapake kanggo wong Kristen sing dudu Yahudi ing daging. Wonten ing Yokanes 10:16-18 , punika ngandharaken manunggaling kawigatosanipun para wedhus dhateng Pangon Yesus Kristus. Dhèwèké uga ngomong bab kabèh muridé ing jamané dadi ”kelompok cilik”: ”Hé kelompok cilik, kowé aja wedi, merga Bapakmu wis gelem mènèhi kowé Kerajaan kuwi” ( Lukas 12:32 ). Ing Pentakosta taun 33, para muridé Kristus mung ana 120 (Kisah 1:15). Ing tutugan saka Kisah Para Rasul, kita bisa maca manawa jumlahe bakal mundhak nganti sawetara ewu (Kisah 2:41 (3000 jiwa); Para Rasul 4:4 (5000)). Apamaneh, wong Kristen anyar, apa ing jamane Kristus, kayadene para rasul, nggambarake "kawan-kawan cilik", babagan populasi umume bangsa Israel lan banjur menyang kabeh bangsa liyane.

Kita kudu nyawiji kaya sing dijaluk Yésus Kristus marang Bapaké

”Aku ora mung ndongakké wong-wong kuwi thok, ning ya ndongakké wong-wong sing nduwé iman marang aku merga ngrungokké wulangané wong-wong kuwi.  Oh Bapak, aku péngin bèn kabèh wong kuwi bersatu, lan wong-wong kuwi ya bersatu karo awaké dhéwé, kaya Njenengan bersatu karo aku lan aku bersatu karo Njenengan. Dadi, donya isa percaya nèk pancèn Njenengan sing ngutus aku” (Yokanan 17:20,21).

Apa pesen teka-teki sunnat iki? Pangeran Yehuwah Gusti Allah paring dhawuh manawa rencanane bakal ngrampungake bumi kanthi manawa wong bener bakal diwujudake kanthi pasti (Purwaning Dumadi 1: 26-28). Gusti Allah bakal ngluwari turunane kanthi "wiji saka wong wadon" (Purwaning Dumadi 3:15). Ramalan iki wis dadi "rahasia suci" kanggo abad (Markus 4:11, Rum 11:25, 16:25, 1 Korintus 2: 1,7 "rahasia suci"). Pangeran Yehuwah ndhawuhake pratandha iki ing abad kaping pisan.

(Yesus Kristus iku raja swarga Kratoning Allah, dipasang dening Rama, yaiku Gusti Allah, ing taun 1914 (miturut kronologi Alkitab babagan ramalan ing Daniel bab 4))

Wong wadon: dheweke nggambarake wong-wong surgawi saka Gusti Allah, yaiku malaikat ing swarga: "Banjur, aku ndelok ana kedadéan sing nggumunké ing langit. Ana wong wadon sing nganggo klambi srengéngé, lan bulan ana ing ngisor sikilé. Lan ing sirahé ana mahkota sing digawé saka 12 bintang" (Wahyu 12:1). Wong wadon iki dijelasake minangka "Yerusalem saka ndhuwur": "Nanging Yérusalèm sing ana ing ndhuwur kuwi merdéka lan dhèwèké kuwi ibu kita" (Galatia 4:26). Iki diarani minangka "Yerusalem swarga": "Nanging kowé nyedhak marang Gunung Zion lan kuthané Gusti Allah sing urip, yaiku Yérusalèm ing swarga, marang puluhan éwu malaékat" (Ibrani 12:22). Kanggo ewu taun, kaya Sarah, garwane Rama Abraham, wanita swarga iki tanpa anak (kasebut ing Purwaning Dumadi 3:15): "Surak-suraka, he wong gabug kang ora tau nglairake jabang bayi! Bungaha kalawan sumyak-sumyak lan giyak-giyaka, he sira kang ora tau nglarani! Amarga kang ditinggal dening sing lanang iku bakal duwe anak kehe ngungkuli anake wong kang padha bebojoan, mangkono pangandikane Sang Yehuwah" (Yesaya 54: 1). Wangsit iki ngumumake yen wong wadon sing suci iki bakal nglairake anak akeh (Raja Yesus Kristus lan 144.000 para raja lan para imam).

Putra wong wadon: Buku Wahyu ngandhakake sapa anak iki: "Banjur, aku ndelok ana kedadéan sing nggumunké ing langit. Ana wong wadon sing nganggo klambi srengéngé, lan bulan ana ing ngisor sikilé. Lan ing sirahé ana mahkota sing digawé saka 12 bintang. Dhèwèké lagi mbobot, lan dhèwèké njerit merga kelaran arep nglairké. (...) Wong wadon kuwi nglairké anak lanang, sing bakal ngengon kabèh bangsa nganggo tongkat wesi. Sakwisé lair, anak lanang kuwi langsung diplayokké menyang Gusti Allah sing lungguh ing tahtané" (Wahyu 12: 1,2,5). Anak iku raja Yesus Kristus: "Dhèwèké bakal dadi wong sing penting lan bakal disebut Putrané Sing Mahaluhur. Gusti Allah Yéhuwah bakal maringké tahtané Daud, leluhuré, lan dhèwèké bakal mréntah dadi Raja kanggo keturunané Yakub nganti saklawasé, lan Kratoné bakal ana nganti sakterusé" (Lukas 1:32,33). Anak iki uga nggambarake Kraton Yéhuwah (Psalms 2).

Ula sing asli yaiku Iblis, Iblis: "Mula naga gedhé kuwi diuncalké menyang bumi. Dhèwèké kuwi ula sing wiwitan, sing disebut Iblis lan Sétan, sing lagi nyasarké kabèh penduduk ing saklumahing bumi. Malaékat-malaékaté uga diuncalké bareng karo dhèwèké" (Wahyu 12:9).

Keturunané ula iku mungsuh langit lan darat, wong-wong sing aktif nglawan kadhaulatan Allah, marang King Yesus Kristus lan marang wong-wong mursid ing bumi: "Ula-ula, keturunané ula sing ana racuné, piyé kowé bakal bébas saka hukuman Géhéna? Kuwi sebabé, aku bakal ngutus nabi-nabi, wong-wong wicaksana, lan guru-guru kanggo marani kowé. Ana sing bakal kok patèni lan ana sing bakal kok hukum ing cagak, ana sing bakal kok pecuti ing sinagogé lan ana uga sing bakal kok aniaya saka kutha siji menyang kutha sijiné. Nganggo cara kuwi kowé bakal nanggung getihé kabèh wong bener sing wis diwutahké ing bumi, wiwit saka getihé Habèl yaiku wong sing bener nganti Zakharia anaké Barakhia, sing kok patèni ing antarané panggonan suci lan mésbah" (Matius 23: 33-35).

Ciloko wadon ing tumit, yaiku pati Anaké Gusti Allah, Gusti Yésus Kristus: "Malah wektu dadi manungsa, dhèwèké ngasorké dhèwèké dhéwé lan manut nganti mati, yaiku mati ing cagak paukuman" (Filipi 2: 8). Nanging, wadon ing tumit waras dening kebangkitan Yesus Kristus: "Kowé wis matèni Wakil Utama kanggo urip. Nanging, Gusti Allah wis nguripké manèh dhèwèké saka antarané wong mati, lan aku karo Yohanes iki seksiné"(Para Rasul 3:15).

Kepala ular ulig arti karusakan langgeng Iblis setan lan dhemit lan mungsuh kadonyan Kratoné Gusti Allah, ing mburi mrentah sewu taun Yesus Kristus: "Sedhéla manèh, Gusti Allah sing maringi katentreman bakal ngremuk Sétan ing ngisoré sikilmu. Muga-muga kowé terus nampa welas asih sing nggumunké saka Gusti kita Yésus" (Roma 16:20). "Banjur, Iblis sing nyasarké wong-wong kuwi diuncalké menyang danau geni lan belérang. Ing kono wis ana kéwan buas lan nabi palsu kuwi. Lan ing kono uga, kuwi mau kabèh bakal padha dihukum awan lan bengi kanggo saklawas-lawasé" (Wahyu 20: 10 ).

1 - Yehuwa damel prajanjian karo Abraham

"Karodene marga saka turunira iku sakehe para bangsa ing bumi bakal padha binerkahan; marga sira wus ngestokake dhawuhingSun"

(Purwaning Dumadi 22:18)

Perjanjian Abraham janji bilih manungsa manut marang Gusti Allah bakal binerkahan turunané Bapa Abraham. Abraham nduweni putra, Iskak, karo bojone Sarah (kanggo wektu suwe banget tanpa anak) (Purwaning Dumadi 17:19). Abraham, Sarah lan Iskak iku karakter utama saka drama sunnat sing nggantosi wektu sing padha, pinunjul saka rahasia suci lan liya kang Gusti Allah bakal mitulungi manut manungsa (Purwaning Dumadi 3:15).

- Pangeran Yehuwah iku Great Abraham: "Paduka punika rak Rama kawula sadaya? Rama Abraham saestu boten uninga punapa-punapa ing bab kawula sadaya, saha Rama Israel boten tepang kaliyan kawula sadaya. Dhuh Yehuwah, Paduka piyambak punika Rama kawula sadaya; asma Paduka punika “Panebus kawula” wiwit ing jaman kina" (Yesaya 63:16, Lukas 16:22).

- Wanita iku sarah gedhe, dawa gabug lan tanpa anak (Purwaning Dumadi 3: 15): "Kitab Suci kandha, ”Bungaha kowé, wong wadon sing mandul, sing ora tau nglairké anak. Surak-suraka kanthi bungah, kowé wong wadon sing ora ngrasakké lara arep nglairké. Merga wong wadon sing mandul nduwé anak sing luwih akèh ketimbang wong wadon sing nduwé bojo.” Saiki sedulur-sedulur, kowé kuwi anak-anak sing dilairké merga janjiné Gusti Allah, padha kaya Ishak. Mbiyèn, anak sing lair kaya umumé bocah liyané kuwi mulai nganiaya anak sing lair merga roh suci, lan saiki ya isih kaya ngono. Nanging, apa sing dikandhakké Kitab Suci? ”Usiren abdi wadon kuwi lan anaké, merga anak saka abdi wadon kuwi babar blas ora bakal dadi ahli waris bareng karo anak saka wong wadon sing merdéka.” Dadi sedulur-sedulur, kita iki dudu anaké abdi wadon, nanging anaké wong wadon sing merdéka" (Galatia 4:27-31).

- Yesus Kristus punika agung Iskak: "Janji-janjiné Gusti Allah digawé kanggo Abraham lan keturunané. Ayaté ora kandha ”kanggo keturunan-keturunanmu”, kaya-kayané kanggo akèh wong. Nanging, ayaté kandha ”kanggo keturunanmu”, maksudé mung kanggo wong siji, yaiku Kristus" (Galatia 3:16).

- Ing tatu bangkekan ing tumit saka wong wadon: Pangeran Yehuwah ndhawuhi supaya Abraham nyembelehi putrane Rama Iskak. Abraham ora nolak (Dheweke mikir yen Gusti Allah bakal bakal menehi urip putrane (Ibrani 11: 17-19)). Sadurung sadurunge kurban, Gusti Allah nyegah Abraham kanggo nindakake tindakan kasebut: "Kacarita sawuse lelakon mau Gusti Allah karsa nyobi marang Rama Abraham. Pangandikane mangkene: “Abraham.” Unjuk wangsulane Rama Abraham: “Kawula nuwun, kula.” 2Dhawuhe Gusti Allah: “Anakira ontang-anting, kang sira kasihi, yaiku si Iskak, iku alapen, gawanen menyang ing tanah Moria, ana ing kono saosna kagawe kurban obaran ana ing salah sawijining gunung kang bakal Suntedahake marang sira". (...) Sawuse padha tekan ing papan kang kadhawuhake dening Gusti Allah, Rama Abraham tumuli yasa misbyah ana ing kono, kayune banjur ditata, kang putra Iskak ditaleni sarta ditumpangake ing misbyah ing sadhuwure kayu. Rama Abraham tumuli mulung astane ngasta lading, karsa nyembeleh kang putra. Nanging Sang Malaekate Yehuwah tumuli nguwuh-uwuh marang Rama Abraham saka ing akasa, dhawuhe: “Abraham! Abraham!” Unjuke Rama Abraham: “Kawula nuwun, kula!” Dhawuhe Sang Malaekat: “Tanganira aja sira agagake marang si bocah, lan aja sira kapak-kapakake! Awitdene saiki Ingsun mirsa yen sira ngabekti marang Gusti Allah, nganti sira ora owel masrahake anakira lanang ontang-anting marang Ingsun.” Nalika Rama Abraham noleh, tumuli mirsa ing wingkinge ana wedhus gembel lanang kang sungune kecanthol ana ing grumbulan, banjur dipurugi dipundhut sarta banjur disaosake kagawe kurban obaran ijole kang putra. Panggonan iku kawastanan dening Rama Abraham: “Sang Yehuwah kang nyadhiyani.” Awit saka iku nganti saprene ana tetembungan: “Ana ing gununge Sang Yehuwah bakal disadhiyani" (Purwaning Dumadi 22: 1-14). Gusti Allah, Abraham Agung, ngurbanake Putra kang kinasih, Yesus Kristus Kristus (dibaca maneh tembung "putra tunggalmu sing kowe tresna banget"): "Gusti Allah tresna banget marang donya iki nganti maringké Putra siji-sijiné, supaya saben wong sing nduduhké iman marang Putrané ora disirnakké nanging éntuk urip saklawasé. (...) Wong sing nduduhké iman marang Putra bakal nampa urip saklawasé. Wong sing ora manut marang Putra ora bakal nampa urip, nanging wong kuwi bakal terus ngrasakké murkané Gusti Allah" (Yokhanan 3: 16,36) Pangrembakane akhir saka janji sing digawe kanggo Abraham bakal kawujud dening berkah langgeng manut taat ing pungkasan mangsa pemerintahan Kristus: "Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi. Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh" (Wahyu 21: 3,4).

2 - Aliansi sunat

"Gusti Allah uga nggawé perjanjian sunat karo Abraham, lan Abraham dadi bapaké Ishak lan nyunat Ishak ing dina kawolu. Banjur Ishak dadi bapaké Yakub, lan Yakub dadi bapaké 12 anak lanang sing dadi leluhur kita"

(Kisah Para Rasul 7: 8)

Sunat rohani punika sing ditulis ing pamrayoji Nabi Musa ing kitab Ulangan: "Sampeyan kudu nyunat kuluping atimu lan aja kaku gulu" (Ulangan 10: 16). Panutan punika tegesipun wonten ing daging, kados pundi ingkang dados satunggaling jantung, dados sumber gesang, ketaatan dhumateng Gusti Allah: "Atimu reksanen kanthi waspada, awit iku etuking panguripan" (Wulang Bebasan 4:23).

(Ketaatan marang Yehuwah lan Putrane Gusti Yesus Kristus, kanthi ngerti karsane, sing ditulis ing Kitab Suci (Jabur 1: 2,3) (ditulis nganggo basa Jawa))

Stephen mangertos piwulang dhasar punika. Dheweke nyatakake marang para pendhapa sing ora pracaya marang Gusti Yesus Kristus, sanadyan sunat sacara fisik, iku rohani sing ora tetak ana ing ati: "Kowé kabèh kuwi wong sing ndableg, ati lan kupingmu ora tanggap. Kowé terus nglawan roh suci, kaya sing ditindakké para leluhurmu. Sapa nabi sing ora dianiaya karo para leluhurmu? Para leluhurmu matèni wong-wong sing martakké ramalan bab tekané wong sing bener, yaiku sing saiki wis kok khianati lan kok patèni. Kowé wis nampa Taurat sing diparingké Gusti Allah liwat para malaékat, nanging kowé ora nindakké kuwi" (Para Rasul 7: 51-53). Stephen dipatèni, yaiku konfirmasi yen para pembunuh iki padha ora disunat ing atine.

Jantung simbolis nyedhiyakake interior rohani saka wong, digawe saka pemikiran sing diiringi tembung lan tumindak (becik utawa ala). Gusti Yesus Kristus wis jelas nerangake apa sing nggawe wong sing murni utawa najis, amarga saka atine atine: "Nanging kabèh sing metu saka cangkem asalé saka ati, lan iya kuwi sing nggawé wong dadi najis. Contoné, saka ati metu kabèh pikiran sing jahat, matèni, laku jina, hubungan sèks sing ora sah, nyolong, kesaksian palsu, lan omongan sing ngrèmèhké. Kuwi kabèh sing nggawé wong dadi najis. Nanging nèk mangan ora wijik dhisik, kuwi ora nggawé wong dadi najis" (Matius 15:18-20). Gusti Yesus Kristus nggambarake manungsa ing kondisi ora disunat, kanthi panalaran ala, kang ndadekake najis lan ora pantes kanggo urip (pirsani Proverbs 4:23). "Wong apik ngucapké apa sing apik merga atiné kebak perkara-perkara sing apik. Nanging wong jahat ngucapké apa sing jahat merga atiné kebak perkara-perkara sing jahat" (Matius 12:35). Awal, Yésus panjenengané nggambaraké manungsa sing nduwèni ati sing "sunat rohani".

Rasul Paulus uga mangertos piwulang iki saka Nabi Musa, lan saka Gusti Yesus Kristus. Sunat rohani tegese ketaatan marang Gusti Allah lan banjur marang Sang Putra Yesus Kristus: "Sakjané, sunat ana gunané nèk kowé nindakké hukum. Nanging nèk kowé nglanggar hukum, kowé padha waé kaya ora disunat. Nèk wong sing ora disunat nindakké préntahé Gusti Allah ing Hukum Musa, wong kuwi kan uga bakal dianggep dadi wong sing disunat, ta? Wektu wong sing ora disunat nindakké Hukum Musa, tumindaké kuwi nduduhké nèk kowé salah, merga kowé nduwé hukum sing ditulis lan wis disunat nanging nglanggar hukum. Dadi wong Yahudi sing sejati kuwi ora merga penampilané utawa merga disunat. Nanging, dadi wong Yahudi sing sejati kuwi merga atiné. Sunaté ana ing atiné miturut roh suci, dudu miturut hukum sing ditulis. Pujian kanggo wong kuwi teka saka Gusti Allah, dudu saka manungsa" (Roma 2: 25-29).

Wong Kristen sing setya ora ana maneh miturut angger-anggering Toret marang Nabi Musa, lan mulane dheweke ora lagi kudu nglakoni sunat, miturut kaputusan apostolik ing Kisah Para Rasul 15: 19,20,28,29. Iki dikonfirmasi karo apa sing ditulis : "Hukum Taurat dipungkasi merga Kristus wis netepi kuwi, mula saben wong sing nduduhké iman isa dianggep bener" (Roma 10:4). "Apa ana wong sing wis disunat wektu dhèwèké mulai dadi wong percaya? Luwih becik nèk dhèwèké tetep kaya ngono. Apa ana wong sing durung disunat wektu dhèwèké mulai dadi wong percaya? Luwih becik nèk dhèwèké tetep ora disunat.  Disunat apa ora kuwi ora penting. Sing penting kuwi nindakké préntahé Gusti Allah" (1 Korintus 7:18,19). Saiki, wong Kristen kudu netaki sunatan rohani, yaiku, manut marang Gusti Allah lan pracaya marang kurban Kristus (Yokhanan 3: 16,36).

Sapa sing kepéngin melu Paskah kudu disunat. Saiki, Kristen (apa wae pangarep-arep (swarga utawa kadonyan)), kudu duwe "sunatan rohani" ing ati sadurunge mangan roti tanpa ragi lan ngombe tuwung, ngelingi patine Gusti Yesus Kristus: "Wong kudu mastèkké dhisik apa dhèwèké pantes, banjur dhèwèké lagi éntuk mangan roti lan ngombé cawan kuwi" (1 Korinta 11:28 dibandhingake karo Exodus 12:48 (Paskah)).

3 - Prajanjian hukum antarane Gusti Allah lan wong Israel 

"Dieling, aja nganti lali marang prasetyane Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, kang wus didamel kalawan kowe"

(Ulangan 4:23)

Pengantara saka prajanjian iki yaiku Nabi Musa: "Sarta ing nalika iku aku iya didhawuhi dening Sang Yehuwah mulangake katetepan lan pranatan, supaya iku padha koklakoni ana ing tanah kang bakal kokparani lan bakal kokejegi" (Ulangan 4:14). Prajanjian iki cedhak karo prajanjian sunat, sing minangka simbol ketaatan marang Gusti Allah (Deuteronomio 10:16 dibandhingake karo Rum 2: 25-29). Aliansi iki bakal ditindakake nganti kedadeyan Mesias (Dhaniel 9:27). Prajanjian iki bakal diganti karo prajanjian anyar, miturut pangandikane Yeremia, "Mangkene pangandikane Sang Yehuwah: Lah bakal tumeka ing titi-mangsane, Ingsun bakal damel prajanjian anyar karo wong Israel lan Yehuda, ora kaya prajanjian kang Sundamel karo leluhure, nalika Ingsun nganthi tangane, ing wektu ngentasake para wong iku saka ing tanah Mesir; prajanjian iku wus diselaki; sanadyan Ingsun jumeneng Gusti, kang nguwasani wong-wong iku, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah --" (Yeremia 31: 31,32).

Tujuan Hukum sing diwènèhaké marang Israèl yaiku kanggo nyiapaké umat kanggo rawuhé Kristus. Hukum iki wis mulang marang kabutuhan kanggo mbebasake saka kahanan dosa ing djalmo manungso (diwakili dening wong Israel): "Padha kaya dosa mlebu ing donya liwat wong siji, lan pati mlebu liwat dosa, pati nyebar marang kabèh wong merga kabèh wong wis dosa. Dosa wis ana ing donya sakdurungé ana hukum Taurat, nanging ora ana wong siji-sijia sing isa ditudhuh nindakké dosa nèk ora ana hukum" (Roma 5:12,13). Hukum Allah wis nampilake kahanan dosa manungsa: "Mula, terus piyé? Apa hukum Taurat kuwi ora sampurna? Mesthiné ora! Nyatané, aku ora bakal ngerti bab dosa nèk ora ana hukum kuwi. Contoné, nèk hukum kuwi ora kandha, ”Aja nduwé pepénginan marang duwèké wong liya,” aku ya ora bakal ngerti nèk kuwi salah. Nanging merga saka hukum kuwi, dosa dadi éntuk kesempatan kanggo nggawé aku nduwé pepénginan marang duwèké wong liya, merga sakdurungé ana hukum, dosa kuwi mati. Sakjané, mbiyèn aku urip sakdurungé ana hukum. Nanging wektu hukum teka, dosa dadi urip manèh, nanging aku mati. Hukum sing kuduné nuntun marang urip, jebulé malah nuntun marang pati. Merga saka hukum mau, dosa dadi éntuk kesempatan kanggo nggodha lan matèni aku. Dadi hukum Taurat dhéwé kuwi suci, lan préntahé uga suci, bener, lan apik" (Roma 7:7-12). Mulane angger-angger iku minangka instruktur sing mimpin menyang Kristus: "Mula, hukum Taurat dadi pembimbing sing nuntun kita marang Kristus, supaya kita isa dianggep bener merga nduwé iman. Nanging saiki, sakwisé iman kuwi teka, kita ora perlu manèh dituntun karo pembimbing kuwi" (Galatia 3:24,25). Hukum Allah sing sampurna, sing wis maringi daging marang dosa ing panerake manungsa, nuduhake yen kudu kurban sing bisa nyebabake panebusane manungsa lumrah amarga pracayane. Kurban iki bakal dadi saka Kristus: "Kaya Putrané manungsa teka, ora kanggo diladèni, nanging kanggo ngladèni lan masrahké uripé dadi tebusan kanggo wong akèh" (Matius 20:28).

Sanadyan Kristus minangka pungkasaning angger-anggering Toret, dheweke ing saiki iki tetep nduweni nilai sunnat sing bisa ngerteni pemikiran Allah (liwat Yesus Kristus) bab mangsa. "Hukum Taurat kuwi mung bayangan saka perkara-perkara apik sing bakal teka, dudu perkara-perkara apik kuwi dhéwé" (Ibrani 10: 1, 1 Korintus 2:16). Iku Yesus Kristus sing bakal nggawe iki "apik" dadi kasunyatan: "Kuwi kabèh mung bayangan saka bab-bab sing bakal teka, nanging apa sing saktenané kuwi Kristus" (Kolose 2:17).

4 - Kovenan Anyar antarane Yehuwa lan Israèl duwèké Gusti Allah 

"Muga-muga katentreman lan welas asih terus ditampa karo wong-wong sing urip manut pathokan kuwi, yaiku Israèl duwèké Gusti Allah"

(Galatia 6: 16)

Yesus Kristus minangka mediator Kovenan Anyar: "Ana Gusti Allah siji, lan perantara siji antarané Gusti Allah lan manungsa, yaiku sawijiné manungsa, Kristus Yésus" (1 Timotius 2: 5). Kovenan Anyar iki ngetutake wangsit ing Yeremia 31: 31,32. Miturut 1 Timotius 2: 5, iki kabeh wong sing pracaya marang kurban Kristus (Yokhanan 3:16). Israel Gusti Allah nggantosi kabeh wong Kristen sing setya. Gusti Yesus Kristus nedahaken bilih "Israel Gusti Allah" punika badhe gadhah bagian ing swarga lan sanesipun ing bumi.

Israel saka Gusti Allah swarga dumadi saka 144.000, Yerusalem Anyar, ibukutha saka ngendi bakal mili panguwasa Allah, teka saka ing swarga, ing bumi (Wahyu 7: 3-8) Israel rohani sing kasusun saka 12 suku saka 12000 = 144000: "Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné" (Wahyu 21: 2).

Israel kadonyan saka Allah bakal minangka 12 suku Israel rohani kanggo bakal diadili: "Yésus njawab, ”Saktenané aku kandha, wektu kabèh digawé dadi anyar, lan wektu Putrané manungsa lungguh ing tahtané sing agung, kowé sing wis padha dadi muridku bakal lungguh ing 12 tahta, lan ngadili 12 suku Israèl" (Matius 19:28). Iki Israel rohani ing bumi kadonyan uga diterangake ing babagan nabi Ezekiel bab 40-48.

Saiki, Israel Gusti Allah diwangun saka wong Kristen setya, karo pangarep-arep ing swarga lan terrestrial (Wahyu 7: 9-17).

Ing wayah wengi Paskah pungkasan, Gusti Yesus Kristus ngrayakake lair Kovenan Anyar iki karo para rasul sing setya karo Panjenengane: "Yésus uga njupuk roti, ngucap sokur, nyuwil-nyuwil roti kuwi, banjur mènèhké marang para rasulé karo kandha, ”Iki nglambangké badanku sing bakal tak pasrahké kanggo kepentinganmu. Terus tindakna iki kanggo ngéling-éling aku.” Uga, Yésus nindakké sing padha kanggo cawan kuwi, sakwisé Yésus lan murid-muridé mangan. Yésus kandha, ”Cawan iki nglambangké perjanjian anyar, sing disahké nganggo getihku sing bakal diecurké kanggo kepentinganmu" (Lukas 22:19,20).

Kovenan Anyar iki nyangkut kabeh wong Kristen sing setia, apa wae "pangarep" (swarga utawa kadonyan). Kovenan Anyar iki ana hubungane karo sunatan spiritual ing ati (Rum 2: 25-29). Dheweke bisa njupuk roti sing ora ragi, lan tuwung sing nggambarake Kovenan Anyar (apa wae pangarep-arep (swarga utawa duniawi)): "Wong kudu mastèkké dhisik apa dhèwèké pantes, banjur dhèwèké lagi éntuk mangan roti lan ngombé cawan kuwi" (1 Korinta 11:28).

5 - Aliansi kanggo Kerajaan: antara Yehuwa lan Yesus Kristus lan antarane Yesus Kristus lan 144.000

"Kowé kabèh kuwi wong-wong sing terus ana bareng karo aku wektu aku ngalami pacoban. Aku nggawé perjanjian karo kowé kanggo sawijiné kraton, kaya Bapakku wis nggawé perjanjian karo aku, supaya kowé isa mangan lan ngombé ing méjaku ing Kratonku, lan lungguh ing tahta kanggo ngadili 12 suku Israèl"

(Lukas 22: 28-30)

Prajanjian iki digawe ing wayah bengi sing padha karo Gusti Yesus Kristus ngrayakake lair saka Aliansi Anyar. Iki ora ateges padha loro aliansi sing padha. Prajanjian kanggo karajan ana ing antarane Pangeran Yehuwah lan Yesus Kristus lan banjur ana ing antarane Yesus Kristus lan 144.000 sing bakal mrentah ing swarga minangka raja lan imam (Wahyu 5:10; 7: 3-8; 14: 1- 5).

Aliansi kanggo Kerajaan sing digawe antarane Gusti Allah lan Kristus minangka tambahan saka prajanjian sing digawe dening Gusti Allah, karo Raja Daud lan dinasti kraton. Prajanjian iki minangka prasetya bab Gusti Allah bab kekuwatan katurunan kraton iki, yaiku manawa Yesus Kristus minangka keturunan dununge langsung, ing bumi lan Raja ing swarga sing diinstal dening Pangeran Yehuwah (taun 1914), minangka pangujan prajanjian kanggo Kraton (2 Samuel 7 : 12-16, Matius 1: 1-16, Lukas 3: 23-38, Jabur 2).

Prajanjian kanggo karajan sing digawe antarane Gusti Yesus Kristus lan rasul-rasul lan extension karo klompok 144.000 yaiku, janji perkawinan swarga, sing bakal ditindakake sadurunge kasangsaran gedhe: "Padha bungaha lan luhurna Panjenengané, merga wis tekan wektuné pésta mantènané Sang Cempé, lan calon bojoné wis siap. Calon bojoné wis diijinké kanggo nganggo klambi saka kain linen sing alus, sing padhang, lan resik. Linen alus kuwi nglambangké tumindaké para wong suci sing apik"(Wahyu 19: 7,8). Jabur 45 nggambarake pernikahan ing babagan prophetically ing swarga antarane Gusti Yesus Kristus lan bojoné, Yerusalem Anyar (Wahyu 21: 2).

Saka pernikahan iki, bakal dilahirake anak-anak lanang saka karajan, pangeran ing bumi sing bakal dadi wakil saka kraton swarga ing Kratoning Allah: "Iku padha kasowanake kalawan suka-suka lan asurak-surak, padha lumebu ing kadhatone Sang Prabu Para putra dalem prayoginipun sami nggentosana para leluhur dalem, tuwin sami panjenengan dalem wisudha dados pangageng wonten ing salumahing bumi" (Jabur 45:16, Yesaya 32: 1,2).

Berkah langgeng Kovenan Anyar lan Alliance for One Kingdom bakal ngrampungake Kovenan Abraham, sing bakal mberkahi kabeh bangsa kanggo salawas-lawase. Pangandikaning Allah bakal rampung: "Surat saka Paulus, budhaké Gusti Allah lan rasulé Yésus Kristus, sing imané padha karo imané wong-wong pilihané Gusti Allah lan padha karo pangertèn sing trep bab apa sing bener. Apa sing bener kuwi klebu ngabdi marang Gusti Allah lan dhasaré yaiku pangarep-arep urip saklawasé, sing wis wiwit mbiyèn dijanjèkké karo Gusti Allah sing ora isa ngapusi." (Titus 1:1,2).

("Tujuan Alkitab" yaiku ing ngisor iki)

Tautan (biru) ing basa pilihan sampeyan, langsung menyang artikel liyane sing ditulis ing basa sing padha. Tautan biru sing ditulis ing basa Inggris, artikel ing basa Inggris. Ing kasus iki, sampeyan uga bisa milih saka telung basa liyane: Spanyol, Portugis lan Prancis

"Kanggo wahyu isih kanggo wektu sing wis ditemtokake (...). Sanajan dheweke pungkasan, terus ngenteni dheweke; amarga bakal dadi nyata. Dheweke ora bakal terlambat"

(Habakuk 2:3)

Pesen iki utamane ditulis kanggo "gembala" saka gereja-gereja Kristen sing beda-beda, nanging uga kanggo wong-wong percaya saka agama non-Kristen liyane

SOLA SCRIPTURA

SOLA SCRIPTURA

  • Tujuan saka situs iki kanggo ngadhepi para terus "ngenteni" kanggo dina Yehuwa. Penting kanggo nyegerake usaha tulus kanggo nyiapake dhéwé kanggo Dina iki. Kaya kang katulis ing Amos (Kitab Suci): "Bilai wong kang padha ngarep-arep marang dinane Sang Yehuwah! Apa gunane dinane Sang Yehuwah iku tumrap sira? Dina iku pepeteng, dudu pepadhang!" (Amos 5:18). Dinane Yehuwah bakal elek: "Wus cedhak dinane Sang Yehuwah kang ngedab-edabi iku, wus cedhak lan enggal banget tekane. Rungokna, dinane Sang Yehuwah iku pait, dalah para prawira uga bakal padha nangis. Dene iku dinaning bebendu, dina kasusahan lan karubedan, dinane gempuran lan panumpesan, dinaning pepeteng lan surem, dinane mendhung lan pegowong, dina ngunekake kalasangka lan surak-suraking perang nglawan kutha-kutha kang santosa sarta menara pojok kang dhuwur-dhuwur" (Zefanya 1:14-18). Kita kudu nggoleki Yehuwa: "He, sakehe wong ing nagara kang andhap-asor, kang netepi angger-anggere Sang Yehuwah, padha ngupayaa Panjenengane, ngupayaa kaadilan, ngupayaa andhap-asor, bokmanawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwah" (Zefanya 2:3) (Apa sing kudu dilakoni?).
  • Nanging, kita kudu duwe sikap wani. Ing Habakuk, ana omongan pengarepan "Dina Yehuwa" sing kudu dadi persiapan pribadi lan kulawarga. Kita kudu waspada: "Mula terusa jaga-jaga, merga kowé ora ngerti kapan Gustimu bakal teka" (Matius 24:42, 25:13). Yesus Kristus, ing kitab Wahyu, nerangaké aja menehi perhatian iki mbebayani: "Kuwi sebabé, terusa éling apa sing wis kok tampa lan kok rungokké. Terusa manut marang bab kuwi lan mertobata. Nèk kowé ora tangi, aku mesthi bakal teka kaya maling lan kowé ora bakal ngerti babar blas kapan aku bakal teka"  (Wahyu 3: 3).
  • Ana cukup informasi Alkitab sing ngidini kita nyiapake tanpa kaget, miturut Wahyu 3:3 (The King Jesus Christ; The Two Kings; Gog of Magog). Kita kudu nganggep pengarepan iki minangka ekspresi sabar saka katresnan Yehuwa kanggo kita: "Yéhuwah kuwi ora lambat netepi janjiné, kaya sing dipikirké sawetara wong. Nanging sabar marang kowé merga Panjenengané ora péngin ana siji-sijia wong disirnakké. Panjenengané péngin kabèh wong mertobat" (2 Petrus 3: 9) (Memulang dhasar ing Kitab Suci).
  • Penting kanggo ngerti banget apa persiapan iki kasusun saka, sakdurunge lan sawise Mangsa Kasangsaran Gedhe. Yen instruksi-instruksi kasebut ditulis ing Kitab Suci, kita kudu nggunakake. Ing Kitab Suci, ana berkah saka Kratoning Allah, penyembuhan lan peremajaan (Be Prepared ; Christian Community). Kita bisa ngerti carane patangen bakal njupuk Panggonan (The Release). Carane bakal Kratoning Allah ana ing bumi, apa sing bakal ditindakake para pangeran lan imam (The Heavenly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Welcoming of the Resurrected Ones; The Allotted Place of the Resurrected Ones). Kawruh Kitab Suci iki kagolong Yéhuwah, iku kagungané Gusti Yésus Kristus, amarga ditulis ing Kitab Suci. Iku kuwat iman kita, nyengkuyung kita: "Kitab Suci kandha, ”Sapa sing isa ngerti pikirané Yéhuwah kok nganti isa mulang Panjenengané?” Senajan ngono, kita nduwé pikirané Kristus" (1 Korinta 2:16) (The Earthly Administration of the Kingdom of God; The Prince; The Priest).
  • Sampeyan bisa nganggo bebas iki kawruh Kitab Suci gratis, ora mung kanggo iman pribadi, nanging kanggo wong-wong sing tresna sampeyan. Yen sampeyan pemimpin agama, imam, ngiyataken iman marang wong-wong sing sampeyan tanggung jawab, supaya wong-wong mau bisa nampa berkah langgeng Kratoning Allah: "Banjur aku ndelok langit anyar lan bumi anyar. Langit sing lawas lan bumi sing lawas wis ora ana, lan laut uga wis ora ana. Aku uga ndelok Yérusalèm Anyar, kutha suci sing mudhun saka swarga, yaiku saka Gusti Allah. Kutha iki kaya mantèn wadon sing didandani kanggo nemoni bojoné.  Aku krungu swara seru saka tahta kuwi sing kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa. Panjenengané bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah bakal ana bareng karo wong-wong kuwi. Panjenengané bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi. Lan pati ora bakal ana manèh. Kasusahan, tangisan, lan rasa lara uga ora bakal ana manèh. Perkara-perkara sing mbiyèn kelakon wis ora ana manèh" (Wahyu 21:1-4, Matius 10:8b, Yohanes 21:15-17) (Preach the Good News; In Congregation; The Great Crowd).

Yen sampeyan pengin nulis apa sing sampeyan pikirake, yen sampeyan duwe pitakonan utawa alasan liyane, aja ragu-ragu kontak situs kasebut utawa akun Twitter. Gusti Allah mberkahi ati sing murni. Amin. (Yokhanan 13:10).

Compartir esta página