Povezave (v modri barvi) v izbranem jeziku vas usmerijo v drug članek, napisan v istem jeziku. Povezave (v modri barvi) napisane v angleščini, usmerite v članek v angleščini. V tem primeru lahko izbirate med tremi drugimi jeziki: španščino, portugalščino in francoščino.

1 - Po Razodetju 11:19 se bo velika stiska zgodila 10. etanima (tišrija). Ezekielova poglavja 38 in 39 pripovedujeta preroško poročilo o veliki stiski. Očitno nam ta podatek sam po sebi ne pove letnice (Priloga 1 (članki v angleščini, španščini, portugalščini in francoščini (uporabite google prevod)).

 

"Toda narodi so se razjezili. Ti si pokazal svojo jezo in prišel je določeni čas za to, da se sodi mrtvim in da se nagradi tvoje preroke, ki ti služijo, pa tudi svete in vse, ki globoko spoštujejo* tvoje ime, tiste na visokih položajih in tiste na nizkih, ter da se uniči vse, ki uničujejo zemljo.« Takrat se je Božje tempeljsko svetišče, ki je v nebesih, odprlo in v njem sem zagledal skrinjo zaveze. In pojavili so se bliski, glasovi, gromi, potres in velika toča" (Razodetje 11:18,19). To besedilo prikazuje nenadno videnje skrinje zaveze pred veliko stisko. Zdaj, kot v viziji Ezekiela 9:3, je bila skrinja zaveze vidna le 10. tišrija (etanim), na dan dramatičnega praznovanja dneva sprave.

 

2- Po Ezekielu 39:12-14 bo leto (svetopisemskega (judovskega) koledarja), ki bo ustrezalo veliki stiski, lunisolarno, kar pomeni, da bo 13. interkalarni mesec (véadar) ( Priloga 2 in Priloga 2 BIS (članki v angleščini, španščini, portugalščini in francoščini (uporabite google prevod)).

 

Ezekielova knjiga omenja, da bo leto, v katerem se bo zgodila velika stiska, po judovskem koledarju lunisolarno s 13 meseci. V 38. in 39. poglavju Ezekiela imamo preroško poročilo o dogodkih pred, med in po veliki stiski. Omenja sedemmesečno obdobje čiščenja Zemlje po veliki stiski: "Izraelsko ljudstvo jih bo, da bi očistilo deželo, pokopavalo sedem mesecev.  Pokopavalo jih bo vse ljudstvo v deželi in tisti dan, ko se bom jaz oslavil, jim bo to prineslo slavo,‘ govorim jaz, Vrhovni gospod Jehova.  ‚Določili bodo može, ki bodo nenehno hodili po deželi ter iskali in pokopavali trupla, ki bodo ležala na zemlji, da bi jo očistili. To iskanje bo trajalo sedem mesecev" (Ezekiel 39:12-14). Kako nam ta preprosta informacija pomaga razumeti, da bi bilo to lunisolarno leto s 13 meseci?

 

Po Razodetju 11:19 se bo velika stiska zgodila 10. tišrija. Ezekielova poglavja 38 in 39 pripovedujeta preroško poročilo o veliki stiski. Potem, ob koncu sedmih mesecev, omenjenih v Ezekiel 39:12-14, je zapisano, da je imel prerok 10. nisana vizijo templja, ki predstavlja prevlado Božjega kraljestva na zemlji: "Na začetku 25. leta našega pregnanstva, 10. dne v mesecu, v 14. letu po padcu Jeruzalema, prav tisti dan, je name začela delovati Jehovova moč in Bog me je pripeljal v to mesto" (Ezekiel 40:1). Začetek leta v svetopisemskem koledarju je bil nisan, deseti dan pa ustreza 10. nisanu.

 

Običajno je od 10. tišrija (etanim) do 10. nisana samo 6 mesecev. Dejstvo, da Ezekiel (39:12-14) omenja 7 mesecev, pomeni, da bo v leto velike stiske vstavljen trinajsti mesec pred nisanom, tj. Veadar (ali Adar II). Leto velike stiske bo lunisolarno in bo trajalo 13 mesecev. Leto 2023/2024 bo luni-sončno, kar pomeni, da bo dodan mesec Adar II (ali Veadar).

 

Stran s podrobno razlago datuma (uporabite google translate):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


"Ostroumen človek opazi húdo in se skrije, neizkušeni pa gredo naprej in žanjejo posledice"

(Pregovori 27:12)

Kot se dogaja velika stiska, kaj storiti, da se pripravimo, "skriti"?

Duhovna priprava pred velika stiska

"In vsak, ki bo klical Jehovovo ime, bo rešen"

(Joel 2:32)

 • To pripravo lahko prej povzamemo v enem stavku: Iskanje Jehova. Ta dan je treba bati: "Blizu je Jehovov veliki dan, blizu je in zelo hiti. Glas Jehovovega dneva je bridek. Tedaj bo vpil junak.  Tisti dan bo dan srda, dan stiske in tesnobe, dan nevihte in pustošenja, dan teme in mraka, dan oblakov in goste teme,  dan, v katerem se bosta zaslišala glas roga in znak za preplah zoper utrjena mesta in zoper visoke stolpe na vogalih obzidja" (Zefanija 1:14-16). Moramo iskati Jehova: "iščite Jehova, vsi krotki na zemlji, ki izpolnjujete njegove sodne odločbe. Iščite pravičnost, iščite krotkost. Verjetno se boste lahko skrili ob dnevu Jehovove jeze" (Zefanija 2:3). Če iščete Jehova, se morate naučiti ljubiti njega in ga poznati.
 • Ljubiti Boga je prepoznati, da ima Ime: Jehova (YHWH) (Matej 6: 9 "posvečeno bodi tvoje ime"). "Jaz sem Jehova, to je moje ime. Svoje slave ne bom dal drugemu, ne svoje hvale izrezljanim podobam" (Izaija 42:8) (The Revealed Name). Moramo častiti Jehova: "Vreden si, Jehova, naš Bog, prejemati slavo, čast in moč, ker si vse ustvaril; po tvoji volji vse to obstaja in je bilo ustvarjeno" ((Razodetje 4:11). Moramo ga ljubiti z vso svojo življenjsko silo: "Jezus mu je rekel: "‚Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim umom.‘  To je največja in prva zapoved" (Matej 22:37,8). Bog ni Trinity. Trojstvo ni biblijsko poučevanje.
 • Božja ljubezen gre skozi molitev. Jezus Kristus je dal konkretne nasvete o molitvi iz Mateja 6: "Tudi kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi stoje molijo po sinagogah in na voglih širokih ulic, da bi jih ljudje videli. Resnično vam povem: ti so svoje plačilo že v celoti prejeli. Ti pa, kadar moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. Tedaj ti bo tvoj Oče, ki gleda na skrivnem, poplačal. Pri molitvi pa ne ponavljajte vedno znova istih stvari, kakor to počnejo pripadniki drugih narodov, ker mislijo, da bodo uslišani zaradi mnogih besed. Zato ne bodite podobni njim, saj Bog, vaš Oče, ve, kaj potrebujete, še preden ga prosite.  Zato molite takole: ‚Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.  Daj nam danes kruh za ta dan  in odpusti nam naše dolgove, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom.  In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč nas reši Hudobnega.‘ Če namreč drugim odpustite njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče odpustil vam. Če pa drugim ne odpustite njihovih prestopkov, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov" (Matej 6:5-15) (How to Pray God? ; In Congregation).
 • Bog Jehova zahteva, da je naš odnos z njim izključna: "Ne. Hočem namreč reči, da narodi to, kar žrtvujejo, žrtvujejo demonom, ne Bogu. Jaz pa nočem, da bi vi imeli kaj skupnega z demoni. Ne morete piti Jehovovega keliha in keliha demonov, ne morete imeti deleža pri "Jehovovi mizi" in pri mizi demonov. Ali "morda v Jehovu vzbujamo ljubosumnost"? Mar smo močnejši+ od njega?" (1. Korinčanom 10:20-22).
 • Ljubiti Boga pomeni prepoznati, da ima Sina, Jezusa Kristusa. Jezus Kristus je edini Sin Božji v smislu, da je On edini Božji Sin, ki ga je ustvaril neposredno Bog: "je svoje učence vprašal: "Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?" Odgovorili so: "Nekateri pravijo, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi pa, da je Jeremija ali eden od prerokov. On pa jih je vprašal: "In kaj pravite vi, kdo sem jaz?" Simon Peter je odgovoril: "Ti si Kristus, Sin živega Boga." Jezus pa mu je odvrnil: "Blagor ti, Simon, Jonov sin. Tega ti namreč nista razodela meso in kri, temveč moj Oče, ki je v nebesih" (Matej 16:13-17; Janez 1:1-3). Jezus Kristus ni Vsemogočni Bog in ni del Trojstvo. Samo vera v Kristusovo žrtvovanje omogoča odpuščanje grehov in kasnejše zdravljenje in vstajenje mrtvih, v prihodnosti: "Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da ne bi bil pokončan nihče, ki veruje vanj, ampak bi imel večno življenje. (...) Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl, temveč ostaja nad njim Božja jeza" (Janez 3:16,36).  "Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, temveč da streže in dá svojo dušo kot odkupnino za mnoge" (Matej 20:28) (Praznovanje spomina na smrt Jezusa Kristusa; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).
 • Druga pomembna zapoved po Jezusu Kristusu je, da ljubimo svojega bližnjega: "Druga, ki je tej podobna, pa je: ‚Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‘  Na teh dveh zapovedih sloni vsa Postava in Preroki" (Matej 22:39,40). Sovraštvo je prepovedano: "Vsak sovražnik, ki sovraži svojega brata, je morilec, in veste, da noben morilec nima večnega življenja v njem" (1. Janezovo 3:15). Umor je prepovedan, umor zaradi osebnih razlogov, umor z verskim patriotizmom ali državni patriotizem  je prepovedan: "Tedaj mu je Jezus rekel: "Spravi svoj meč na njegovo mesto. Vsi namreč, ki za meč primejo, bodo z mečem tudi pokončani"" (Matej 26:52) (The Sacred Life; The End of Patriotism).
 • Če ljubimo Boga, ga bomo poskušali zadovoljiti z dobrim vedenjem: "Povedal ti je, o človek, kaj je dobro. Ali Jehova zahteva od tebe še kaj drugega, razen da ravnaš pravično, ljubiš prijaznost in skromno hodiš s svojim Bogom?" (Miha 6:8). Če ljubimo Boga, se bomo izognili obnašanju, ki ga On zavrača: "Kaj? Mar ne veste, da nepravični ne bodo podedovali Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne moški, ki jih imajo za protinaravno spolno občevanje, ne moški, ki ležijo z moškimi, ne tatovi, ne pohlepneži, ne pijanci, ne sramotilci, ne izsiljevalci ne bodo podedovali Božjega kraljestva" (1.Korinčanom 6:9,10) (Osnovno učenje Biblije).
 • Ljubiti Boga pomeni prepoznati, da nas (posredno) vodi s svojo besedo Sveto pismo. Sveto pismo je Božja beseda: "Celotni Sveti spisi so navdihnjeni od Boga  in koristni za poučevanje, opominjanje, popravljanje, za vzgajanje v pravičnosti,  da bi bil Božji človek povsem primeren, popolnoma usposobljen za vsako dobro delo" (2.Timoteju 3:16,17). Prebrati jo moramo, preučevati in uporabljati v našem življenju: "temveč se veseli v Jehovovi postavi in njegovo postavo pozorno bere dan in noč. Takšen je kakor drevo, zasajeno ob potokih voda, ki daje sad ob svojem času in mu listje ne uvene. V vsem, kar dela, bo uspešen" (Psalmi 1:1-3). Spletna Biblija je na voljo na spletnem mestu in v nekaterih biblijskih odlomkih, da bi bolje izkoristila njegov nasvet (Matevska poglavja 5-7: Propoved na gori, knjiga psalmov, Pregovori, štiri evangelija Matej, Marko, Luka in Janez mnogo drugih svetopisemskih odlomkov (2. Timoteju 3:16,17)).

Kaj početi v času velika stiska

Po Bibliji je pet pomembnih pogojev, ki nam bodo omogočili, da dobimo Božjo milost v času velika stiska:

 • Prikličite ime Jehova: "In vsak, ki bo klical Jehovovo ime, bo rešen" (Joel 2:32).
 • Imajte vero v Kristusovo žrtev, da bi dobili odpuščanje grehov: "Po vsem tem sem videl, in glej: velika množica ljudi, ki jih noben človek ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v dolga bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. (...) Moj gospod, ti veš."In mi je rekel: "To so tisti, ki prihajajo iz velike stiske. Oprali so svoja oblačila in jih pobelili v Jagnjetovi krvi" (Razodetje 7:9-17).
 • Žalovanje glede cene, ki jo je moral plačati Jehova, da nas ohrani pri življenju: Kristusovo brezgrešno človeško življenje: "Na Davidovo hišo in na prebivalce Jeruzalema bom izlil duha naklonjenosti in rotečih prošenj. In bodo gledali v tistega, ki so ga prebodli, ter žalovali za njim, kakor se žaluje za edincem. Bridko ga bodo objokovali, kakor se bridko objokuje prvorojenec. Tistega dne bo v Jeruzalemu nastalo veliko žalovanje, podobno žalovanju v Hadád Rimónu na megídski ravnini" (Zaharija 12:10,11). Žalovanje zaradi slabega človeškega vedenja: "Jehova mu je rekel: "Pojdi skozi mesto, skozi Jeruzalem, in ljudem, ki vzdihujejo in stokajo zaradi vseh gnusob, ki se dogajajo v njem, nariši znamenje na čelo" (Ezekiel 9:4).
 • Post: "Zatrobite na rog na Síonu! Razglasite sveti post, skličite slovesen zbor!  Zberite ljudstvo, posvetite zbor! Zberite starce, privedite otroke in dojenčke, ki še sesajo!" (Joel 2: 15,16; je splošni kontekst tega besedila "velika stiska" (Joel 2: 1,2)).
 • Spolna abstinenca: "Ženin naj pride iz svoje sobe in nevesta iz svoje spalnice" (Joel 2:16b; je splošni kontekst tega besedila "velika stiska" (Joel 2:1,2)). "vse ostale rodbine, vsaka rodbina posebej in njihove žene posebej" (Zaharija 12:12-14; "ženske narazen" pomeni spolno abstinenco).

Kaj storiti po "velika stiska"

Obstajata dve glavni božanski priporočili:

 • Slavite Jehovovo suverenost in osvoboditev človeštva: "Vsi, ki bodo preostali izmed vseh narodov, ki prihajajo zoper Jeruzalem, bodo vsako leto hodili gor pred Kralja, Jehova nad vojskami, da bi se mu priklonili in da bi obhajali šotorski praznik" (Zaharija 14:16) (The Release).
 • Čiščenje zemlje za 7 mesecev, po velika stiska, do 10. nišana (judovskega koledarskega meseca) (Ez 40: 1,2): "In Izraelova hiša jih bo pokopavala sedem mesecev, da bi očistila deželo" (Ezekiel 39:12).

Če se želite izraziti, če imate vprašanja ali iz drugih razlogov, se obrnite na spletno stran ali njegov račun Twitter. Bog lahko blagoslovi čista srca. Amen. (Janez 13:10).

Compartir esta página