Ngopo?

Napa Yéhuwah ngidini sangsara lan duraka nganti saiki?

Napa Yéhuwah ngidini sangsara lan duraka nganti saiki?

"Oh Yéhuwah, nganti kapan aku kudu njaluk tulung? Kapan Njenengan bakal ngrungokké aku? Nganti kapan aku kudu njaluk tulung? Kapan Njenengan nylametké aku saka kejahatan? Ngapa kok sing tak delok mung kejahatan?

Ngapa kok Njenengan meneng waé wektu ana sing nindhes liyané? Ana akèh kehancuran lan kejahatan ing ngarepku. Ana akèh sing padu lan gelut. Ora ana sing manut hukum. Ora ana sing nindakké keadilan. Wong jahat nguwasani wong bener. Kuwi sebabé ora ana keadilan"

(Habakuk 1:2-4)

"Aku mikirké manèh soal kabèh sing dilakoni wong kanggo nindhes liyané ing ngisoré matahari. Aku ndelok tangisané wong-wong sing ditindhes, ning ora ana sing nulungi wong-wong kuwi. Wong-wong sing nindhes nduwé kuwasa, mula ora ana sing nulungi wong-wong sing ditindhes kuwi. (...) Saksuwéné uripku sing ora ana gunané, aku wis ndelok kabèh, yaiku nèk wong bener cepet mati senajan dhèwèké bener, lan wong jahat umuré dawa senajan dhèwèké jahat. (...) Kuwi kabèh wis tak delok, lan aku mikirké saben kegiatan sing dilakoni ing ngisoré matahari. Saksuwéné kuwi, manungsa nguwasani manungsa liyané mulané dadi sengsara. (...) Ana perkara sing ora ana gunané sing kelakon ing bumi: Wong bener dianggep kaya wong jahat, lan wong jahat dianggep kaya wong bener. Menurutku, iki ya ora ana gunané. (....) Aku ndelok para pelayan numpak jaran, ning para pejabat mlaku kaya pelayan”

(Pandhita 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)

"Uripé kabèh ciptaan dadi ora ana gunané, dudu merga karepé dhéwé, ning merga karepé Gusti Allah. Tapi, awaké dhéwé isih nduwé harapan"

(Rum 8:20)

"Wektu ngalami kesusahan, aja kandha, ”Aku lagi diuji karo Gusti Allah.” Gusti Allah ora isa diuji nganggo apa sing jahat, lan Dhèwèké ya ora nguji sapa waé nganggo apa sing jahat"

(Yakobus 1:13)

Napa Yéhuwah ngidini sangsara lan duraka nganti saiki?

Pelaku sejatine kahanan kasebut yaiku Setan setan, sing diarani ing Alkitab minangka penuduh (Wahyu 12: 9). Yesus Kristus, Putraning Yéhuwah, ujar manawa setan iku ngapusi lan mateni manungsa (Yokanan 8:44). Ana tuduhan utama:

1 - Pitakon babagan kedaulatan Yéhuwah.

2 - Pitakonan babagan integritas manungsa.

Yen ditrapake tuduhan serius, butuh wektu suwene kanggo diadili pungkasan. Ramalan saka Daniel bab 7, nuduhake kahanan kasebut ing pengadilan, sing ana gegayutane karo kedaulatan Gusti Yéhuwah lan integritas manungsa, ing kana ana keputusan: "Takhta mau ngetokké geni kaya banyu sing mili. Ana sèwu ping sèwu malaékat sing nglayani Dhèwèké, lan ana sepuluh èwu ping sepuluh èwu malaékat sing ngadeg ing ngarepé. Pengadilan dimulai, lan buku-buku dibukak. (...) Ning, Pengadilan dimulai, lan dhèwèké ora diwènèhi manèh kuwasa kanggo mréntah. Terus, dhèwèké musnah lan bener-bener dihancurké" (Daniel 7:10,26). Kaya sing ditulis ing teks iki, iki dijupuk saka Iblis lan uga saka manungsa, yaiku kedaulatan liwat tanah sing mesthi kagungane Gusti Yéhuwah. Gambar saka pengadilan iki ditampilake ing Yésaya bab 43, ing endi ditulis manawa wong-wong sing manut karo Gusti Yehuwah minangka "saksi": "Yéhuwah ngomong, ”Kowé kuwi seksi-seksi-Ku, Abdi-Ku sing wis Tak pilih, Bèn kowé isa ngerti lan nduwé iman marang Aku Lan ngerti nèk Aku ora berubah. Ora ana Gusti Allah sakdurungé Aku, Lan ora ana Gusti Allah sakwisé Aku. Aku iki Yéhuwah, mung Aku sing isa nylametké kowé”i" (Yesaya 43:10,11). Yesus Kristus uga diarani "seksi sing setya" karo Gusti Yéhuwah (Wahyu 1:5).

Gegayutan karo tuduhan serius kasebut, Gusti Yéhuwah ngidini Setan lan manungsa wektu, luwih saka 6,000 taun, kanggo menehi bukti, yaiku apa dheweke bisa mrentah bumi tanpa kedaulatan Gusti Allah. Kita ing pungkasan pengalaman iki ing endi ngapusi setan dicethakaké dening kahanan bencana ing endi manungsa nemokake, ing cedhak karusakan total (Matius 24:22). Paukuman lan karusakan bakal kalakon ing sangsara gedhe (Matius 24:21; 25: 31-46). Saiki ayo ngrampungake luwih cetha loro tuduhan setan, ing Purwaning Dumadi bab 2 lan 3, lan buku Ayub bab 1 lan 2.

1 - Pitakon babagan kedaulatan Yéhuwah

Purwaning Dumadi bab 2 ngandhani manawa Gusti Yéhuwah nitahake manungsa lan dilebokake ing "kebon" ing Eden. Adam ana ing kahanan sing ideal lan nikmati kebebasan sing gedhe (Yokanan 8:32). Nanging, Gusti Yéhuwah nemtokake wates kamardikan iki: wit: "Gusti Allah Yéhuwah ndèlèhké wong lanang kuwi ing Taman Èden bèn nggarap lan ngurus taman kuwi.  Terus, Gusti Allah Yéhuwah mènèhi wong lanang kuwi préntah iki, ”Buah saka saben wit ing taman iki éntuk mbok pangan nganti puas.  Ning, buah saka wit pengetahuan soal sing apik lan sing jahat ora éntuk mbok pangan, merga ing dina kowé mangan buah kuwi, kowé mesthi bakal mati”” (Purwaning Dumadi 2:15-17). "Wit pengetahuan sing apik lan sing ala" minangka gambaran konkrit saka konsep abstrak sing apik lan uga sing ala. Saiki wit nyata iki, watesan beton, "(konkrit) ngerti sing apik lan sing ala". Saiki Gusti Yéhuwah wis nemtokake wates antarane "apik" lan manut marang dheweke lan "duraka", ora manut.

Jelas manawa prentah saka Yéhuwah iki ora angel (Matius 11:28-30 ; 1 Yohanes 5: 3 "Dhawuhe ora abot" (dhawuhe Gusti Yéhuwah)). Mangkene, sawetara wong ujar manawa "woh sing dilarang" tegese hubungan seksual: iku salah, amarga nalika Yéhuwah menehi prentah iki, Hawa durung ana. Yéhuwah ora bakal nglarang apa-apa sing ora dingerteni Adam (Purwaning Dumadi 2:15-17 (prentah saka Gusti Yéhuwah) karo 2:18-25 (tumitah Eve)).

Godaan setan

"Ula kuwi kéwan sing paling ngati-ati saka antarané kabèh kéwan liar sing digawé Gusti Allah Yéhuwah. Ula kuwi takon karo wong wédok kuwi, ”Apa bener Gusti Allah nglarang kowé mangan buah saka kabèh wit ing taman iki?”  Wong wédok kuwi njawab, ”Buah saka wit-witan ing taman iki éntuk tak pangan.  Ning, Gusti Allah kandha soal buah saka wit sing ana ing tengah-tengahé taman iki, ’Kowé ora éntuk mangan kuwi. Kowé ora éntuk ndemèk kuwi. Nèk kuwi mbok tindakké, kowé bakal mati.’”  Ula kandha marang wong wédok kuwi, ”Ora, kowé ora bakal mati.  Sakjané, Gusti Allah ngerti nèk misalé kowé mangan buah kuwi, ing dina kuwi mripatmu bakal kebukak lan kowé bakal dadi kaya Gusti Allah, ngerti sing apik lan sing jahat.” Terus, wong wédok kuwi ndelok nèk buah saka wit kuwi apik. Buahé kétok nyenengké lan nggawé wong péngin mangan buah kuwi. Buah kuwi dipethik lan dipangan wong wédok kuwi. Buah kuwi ya diwènèhké marang bojoné pas bojoné teka, lan akhiré bojoné mangan buah kuwi" (Purwaning Dumadi 3:1-6).

Kedaulatan Yéhuwah wis diserang setan kanthi terang-terangan. Setan terang-terangan negesake manawa Gusti Allah nahan informasi kanggo ngrusak makhluke: "Amarga Gusti Allah pirsa" (tegese Adam lan Hawa ora ngerti lan nyebabake dheweke cilaka). Nanging, Yéhuwah tetep ngontrol kahanan kasebut.

Napa Sétan ngomong karo Kawa dudu Adam? Ana tulisan: "Sakliyané kuwi, Adam ora kapusan, ning wong wédok kuwi sing bener-bener kapusan lan nglanggar préntahé Gusti Allah" (1 Timotius 2:14). Napa Hawa Ditipu? Amarga enom, nalika Adam paling ora patang puluh taun. Mula Iblis njupuk kauntungan kurang pengalaman saka Eve. Nanging, Adam ngerti apa sing ditindakake, dheweke nggawe keputusan dosa kanthi sengaja. Tuduhan setan sing kaping pisanan iki, minangka serangan tumrap hak asile Yéhuwah kanggo mrentah (Wahyu 4:11).

Paukuman lan janjine Yéhuwah

Sakedap sadurunge pungkasane dina iki, sadurunge srengenge surup, Gusti Allah ngukum (Purwaning Dumadi 3: 8-19). Sadurunge diadili, Allah Yehuwa takon pitakon. Mangkene wangsulan: "Wong lanang kuwi njawab, ”Wong wédok sing mbok wènèhké kuwi sing mènèhi aku buah kuwi, mula buahé tak pangan.”  Gusti Allah Yéhuwah takon karo wong wédok kuwi, ”Ngapa kok kowé ngono?” Wong wédok kuwi njawab, ”Ula kuwi ngapusi aku, mula buah kuwi tak pangan”" (Purwaning Dumadi 3:12,13). Ora ngakoni kaluputane, Adam lan Hawa nyoba mbenerake awake dhewe. Ing Purwaning Dumadi 3:14-19, kita bisa maca paukumane Yéhuwah lan janji bakal netepi gegayuhane: "Aku bakal nggawé kowé lan wong wédok kuwi mungsuhan. Aku ya bakal nggawé keturunanmu lan keturunané wong wédok kuwi mungsuhan. Dhèwèké bakal ngremuk endhasmu, lan kowé bakal ngremuk tungkaké” (Purwaning Dumadi 3:15). Kanthi janji kasebut, Pangeran Yehuwah ujar manawa tujuane bakal kaleksanan, lan Iblis Iblis bakal disirnakake. Wiwit wayahe, dosa mlebu ing jagad, uga akibat utamane, yaiku pati: "Dosa mlebu ing donya liwat wong siji, lan kematian nyebar liwat dosa kuwi. Kuwi sebabé kabèh wong bakal mati merga kabèh wong wis dosa" (Roma 5:12).

2 - Pitakonan babagan integritas manungsa

Iblis ujar manawa ana cacat ing alam manungsa. Iki tuduhan setan tumrap integritas Ayub: "Yéhuwah takon karo Sétan, ”Kowé saka ngendi?” Sétan njawab Yéhuwah, ”Aku bar mlaku-mlaku lan ngubengi bumi.”  Yéhuwah kandha karo Sétan, ”Apa kowé nggatèkké Ayub abdi-Ku? Ora ana sing kaya dhèwèké ing bumi. Dhèwèké bener lan setya. Dhèwèké wedi marang Gusti Allah lan ora gelem tumindak jahat.”   Sétan njawab Yéhuwah, ”Nèk Ayub ora éntuk apa-apa, apa dhèwèké bakal tetep wedi marang* Gusti Allah?  Njenengan kan terus nglindhungi dhèwèké, keluargané, lan kabèh duwèké, ta? Njenengan ya wis mberkahi kerja kerasé lan nggawé ternaké dadi akèh.  Ning, coba waé nèk Njenengan nggunakké kekuwatan-Mu lan njupuk kabèh duwèké, mesthi dhèwèké bakal langsung nyumpahi Njenengan ing ngarepé Njenengan.”  Yéhuwah ngomong karo Sétan, ”Kabèh duwèké arep mbok apakké sak karepmu. Ning, Ayub aja mbok apak-apakké.” Sakwisé kuwi, Sétan lunga saka ngarepé Yéhuwah. (...) Yéhuwah takon karo Sétan, ”Kowé saka ngendi?” Sétan njawab Yéhuwah, ”Aku bar mlaku-mlaku lan ngubengi bumi.”  Yéhuwah kandha karo Sétan, ”Apa kowé nggatèkké Ayub abdi-Ku? Ora ana sing kaya dhèwèké ing bumi. Dhèwèké bener lan setya. Dhèwèké wedi marang* Gusti Allah lan ora gelem tumindak jahat. Dhèwèké tetep setya senajan kowé wis meksa Aku bèn nggawé dhèwèké sengsara tanpa alesan.”  Ning Sétan njawab Yéhuwah, ”Nèk wong wis arep mati, dhèwèké bakal mènèhké apa waé bèn isa tetep urip. Ning, coba nèk Njenengan nggunakké kekuwatan-Mu lan nggawé dhèwèké lara,* mesthi dhèwèké bakal langsung nyumpahi Njenengan ing ngarepé Njenengan.” Yéhuwah ngomong karo Sétan, ”Ayub éntuk mbok apak-apakké, ning aja mbok patèni”" (Ayub 1:7-12; 2:2-6).

Kesalahan manungsa, miturut Setan setan, yaiku dheweke ngawula marang Gusti Allah, dudu amarga tresna marang dheweke, nanging amarga kepentingane awake dhewe lan duwe kesempatan. Ing tekanan, amarga kelangan barang darbeke lan wedi mati, isih miturut Iblis setan, manungsa ora bisa tetep setya marang Gusti Allah. Nanging Ayub nduduhake manawa Setan iku apus-apus: Ayub ilang kabeh bandhane, dheweke kelangan 10 anak, lan dheweke meh seda amarga lara (Ayub 1 lan 2). Telung kanca palsu nyiksa Ayub kanthi psikologis, ujar manawa kabeh kasusahane amarga dosa sing didhelikake, mula mula Gusti Allah ngukum amarga kaluputane lan duraka. Nanging Ayub ora nyerah integritase lan mangsuli: "Ora mungkin aku ngomong nèk kowé wong sing bener. Nganti aku mati, ora mungkin nèk aku ora setya marang Gusti Allah" (Ayub 27:5).

Nanging, kekalahan sing paling penting saka Iblis babagan integritas manungsa, yaiku kamenangan Yesus Kristus sing nurut Gusti, nganti mati: "Malah wektu dadi manungsa, dhèwèké ngrendhahké dhiri lan manut nganti mati, yaiku mati ing cagak hukuman” (Filipi 2:8). Yesus Kristus, kanthi integritas, nawakake kemenangan spiritual sing apik banget kanggo Bapake, mula dheweke diganjar: "Kuwi sebabé Gusti Allah mènèhi dhèwèké kedudukan sing luwih dhuwur timbang sing sakdurungé lan mènèhi dhèwèké jeneng sing luwih unggul timbang kabèh jeneng liyané.  Gusti Allah nindakké kuwi bèn kabèh sing ana ing swarga, ing bumi, lan ing ngisor lemah ngajèni jenengé Yésus. Kabèh kudu ngakoni ing ngarepé wong akèh nèk Yésus Kristus kuwi Gusti bèn isa ngluhurké Gusti Allah, yaiku Bapaké awaké dhéwé" (Filipi 2:9-11).

Ing ilustrasi putra sing mandhor, Yesus Kristus menehi kita pangerten sing luwih apik babagan tumindake Bapake nalika panguwasa Gusti Allah ditakokake sawetara wektu (Lukas 15: 11-24). Putra njaluk warisane menyang bapake lan lunga saka omah. Bapakne kasebut nglilani anake sing diwasa kanggo njupuk keputusan iki, nanging uga kudu nanggung akibat. Kajaba iku, Gusti Allah nilarake Adam kanggo nggunakake pilihan sing bebas, nanging uga bakal nanggung akibat. Sing nggawa kita menyang pitakonan sabanjure babagan kasusahane manungsa.

Panyebab sangsara

Panandhang minangka asil saka papat faktor utama

1 - Iblis minangka wong sing nyebabake kasangsaran (nanging ora mesthi) (Ayub 1:7-12; 2:1-6). Miturut Yesus Kristus, dheweke minangka panguwasa jagad iki: "Saiki, Gusti Allah lagi ngadili donya iki lan Dhèwèké bakal ngusir penguasa donya iki" (Yokanan 12:31; 1 Yohanes 5:19). Iki sebabe umume umat manungsa ora seneng: "Awaké dhéwé ngerti nèk nganti saiki kabèh ciptaan padha sambat lan ngrasakké lara" (Roma 8:22).

2 - Penderitaan minangka asil saka kahanan dosa, sing nuwuhake umur tuwa, penyakit lan pati: "Dosa mlebu ing donya liwat wong siji, lan kematian nyebar liwat dosa kuwi. Kuwi sebabé kabèh wong bakal mati merga kabèh wong wis dosa. (...) Amarga upah sing dibayar dosa iku pati "(Roma 5:12; 6:23).

3 - Penderitaan bisa dadi asil saka keputusan sing ala (tumrap kita utawa manungsa liyane): "Aku péngin nindakké apa sing apik, ning malah ora tak tindakké. Aku ora péngin nindakké apa sing èlèk, ning malah kuwi sing tak tindakké" (Pangandharing Toret 32:5; Roma 7:19). Kasangsaran dudu asil saka "ukum karma" Iki sing bisa diwaca ing Yohanes bab 9: "Wektu lagi mlaku, Yésus ndelok ana wong sing wuta kèt lair. Terus, murid-murid nakoni Yésus, ”Guru, apa sing marakké wong kuwi wuta kèt lair? Dosané wong kuwi dhéwé apa dosané wong tuwané?” Yésus njawab, ”Dudu merga dosané wong kuwi utawa dosané wong tuwané. Ning, iki kelakon supaya wong-wong isa ndelok kuwasané Gusti Allah liwat wong kuwi" (Yokanan 9:1-3). "Pakaryanipun Gusti Allah" ing kasus kasebut, bakal dadi penyembuhan mukjizat sing ajaib.

4 - Penderitaan bisa dadi akibat saka "jaman lan kedadeyan sing ora kaduga", wong kasebut bisa uga ing papan sing salah ing wektu sing salah: "Aku ndelok liyané manèh ing ngisoré matahari, nèk sing banter ora mesthi menang balapan, sing kuwat ora mesthi menang perang, sing wicaksana ora mesthi nduwé panganan, sing pinter ora mesthi dadi sugih, sing nduwé pengetahuan ora mesthi suksès, merga wektu lan kedadéan sing ora disangka-sangka dialami kabèh wong kuwi. Manungsa ora ngerti kapan wektuné. Padha kaya iwak sing ketangkep ing jala lan manuk sing kena perangkap, ya ngono kuwi manungsa kejebak ing bencana sing ujug-ujug dialami wong-wong kuwi" (Pengkhotbah 9:11,12).

Mangkene pangandikane Yesus Kristus babagan rong kedadeyan tragis sing nyebabake akeh wong tiwas: "Wektu kuwi, ana wong sing ngandhani Yésus nèk Pilatus matèni wong Galiléa sing lagi mènèhké korban. Yésus njawab, ”Apa mbok pikir wong Galiléa sing mati kuwi dosané luwih gedhé timbang wong Galiléa liyané? Ora. Ning kowé tak kandhani, nèk kowé ora mertobat, kowé ya bakal mati kaya wong-wong kuwi. Apa mbok pikir wong 18 sing mati kambrukan menara ing Siloam kuwi salahé luwih akèh timbang wong-wong liyané ing Yérusalèm? Ora. Ning kowé tak kandhani, nèk kowé ora mertobat, kowé ya bakal mati kaya wong-wong kuwi”"(Lukas 13:1-5). Yesus Kristus ora nate ujar manawa wong sing dadi korban kacilakan utawa bencana alam mesthi luwih akeh tumindak dosa tinimbang liyane, uga ora, yen Yéhuwah nyebabake kedadeyan kaya ngono, kanggo ngukum wong dosa. Apa penyakit, kacilakan utawa bencana alam, dudu Yéhuwah sing nyebabake dheweke lan sing dadi korban ora dosa luwih akeh tinimbang liyane.

Yéhuwah bakal nyingkirake kabeh sangsara: "Aku krungu swara banter saka takhta kuwi kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa, Gusti Allah bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah dhéwé sing bakal ngancani wong-wong kuwi.  Gusti Allah bakal ngusapi air matané wong-wong kuwi. Ora bakal ana manèh kesusahan, tangisan, lan rasa lara. Malah, kematian ya ora bakal ana manèh. Kabèh sing mbiyèn nyebabké awaké dhéwé sedhih wis ora ana manèh”” (Wahyu 21:3,4).

Nasib lan milih kanthi bebas

"Nasib" dudu piwulang Alkitab. Kita ora "diprogram" kanggo nggawe sing apik utawa sing ala, nanging miturut "pilihan bebas" kita milih tumindak sing apik utawa sing ala (Ulangan 30:15). Kita bakal ngerti kepiye Yéhuwah nggunakake katrampilan kanggo ngerti masa depan. Kita bakal ngerti saka Kitab Suci yen Yéhuwah nggunakake kanthi cara pilihan utawa kanggo tujuan tartamtu, liwat sawetara conto Alkitab.

Yéhuwah nggunakake katrampilan kanggo ngerti mbesuk, kanthi cara milih

Apa Yéhuwah ngerti nèk Adam bakal dosa? Saka konteks Purwaning Dumadi 2 lan 3, ora. Yéhuwah ora maringi prentah, ngerti sadurunge yen dheweke ora bakal nurut. Iki bertentangan karo tresnane lan dhawuhe Yéhuwah iki ora angel (1 Yokanan 4: 8; 5: 3). Ing ngisor iki ana rong conto ing Alkitab sing nduduhake manawa Yéhuwah nggunakake katrampilan kanggo ngerti masa depan kanthi cara selektif lan wicaksana.

Tuladha karo Abraham. Ing Purwaning Dumadi 22:1-14, Gusti Yéhuwah njaluk marang Abraham supaya nyaosake putrane Iskak. Apa Gusti Yéhuwah wis ngerti sadurunge manawa Abraham bakal manut? Gumantung saka konteks crita sing langsung, ora. Ing wayahe pungkasan, Gusti Allah dhawuh marang Ibrahim supaya ora nindakake: "Malaékat kuwi kandha, ”Bocah kuwi aja mbok patèni lan aja mbok apak-apakké. Saiki Aku ngerti nèk kowé wong sing wedi karo Gusti Allah, merga kowé gelem mènèhké anak tunggalmu kanggo Aku”” (Purwaning Dumadi 22:12). Iku ditulis, "Saiki aku ngerti tenan yen sampeyan wedi karo Gusti Allah". Ukara "saiki" nuduhake manawa Gusti Allah ora ngerti manawa Abraham bakal netepi panjaluk iki nganti pungkasan.

Tuladha nomer loro yaiku babagan karusakane Sodom lan Gomora. Kasunyatan manawa Gusti Allah ngutus malaekat loro kanggo ndeleng kahanan sing ora apik, mbuktekake maneh yen wiwitane dheweke ora duwe kabeh bukti kanggo njupuk keputusan, lan ing kasus iki, dheweke nggunakake kemampuane ngerti kanthi malaekat loro (Purwaning Dumadi 18:20,21).

Yen maca macem-macem buku alkitab sunnat, kita bakal nemokake manawa Gusti Allah isih nggunakake kamampuane kanggo ngerti masa depan, kanggo tujuan sing spesifik. Ayo njupuk conto Alkitab sing gampang. Nalika Ribkah lagi ngandut kembaran, masalahe yaiku, sing saka bocah loro kasebut, bakal dadi leluhur bangsa sing dipilih dening Gusti Yéhuwah (Purwaning Dumadi 25: 21-26). Gusti Yehuwa nggawe pengamatan sederhana babagan tata cara genetis saka Esau lan Yakub (sanajan dudu genetika sing bisa ngontrol prilaku mbesuk), banjur Panjenengane nyawang mangsa mbesuk kanggo ngerteni apa jinis pria sing bakal dadi: "Njenengan ndelok aku malah sakdurungé aku lair. Pas awakku dibentuk, Sakdurungé ana siji-sijia sing dibentuk, Kuwi kabèh wis ditulis ing buku-Mu" (Mazmur 139:16). Adhedhasar ilmu kasebut, Gusti Yéhuwah milih (Rum 9:10-13; Kisah 1:24-26 "Sampeyan, Dhuh Yéhuwah, sing ngerti ati kabeh wong").

Apa Yéhuwah Nglindhungi Kita?

Sadurunge ngerti pamikirane Yéhuwah babagan masalah perlindungan pribadi, luwih penting kudu nimbang telung bab Alkitab sing penting (1 Korinta 2:16):

1 - Yesus Kristus nuduhake manawa urip saiki, sing dipungkasi karo pati, duweni nilai sementara kanggo kabeh manungsa (Yokanan 11:11 (Pati Lazarus diterangake minangka "turu")). Kajaba iku, Yesus Kristus nuduhake manawa sing penting yaiku prospek urip langgeng (Matius 10:39). Rasul Paulus nunjukake manawa "urip sejati" fokus ing pangarep-arep urip langgeng (1 Timotius 6:19).

Nalika maca buku Kisah Para Rasul, kita bakal nemokake manawa kadang-kadang Gusti Allah ngidini sidhang kasebut dipungkasi dadi pati, ing kasus rasul Yakobus lan murid Stefanus (Kisah 7:54-60; 12:2). Ing kasus liyane, Gusti Allah mutusake nglindhungi murid kasebut. Contone, sawise seda rasul Yakobus, Gusti Allah mutusake nglindhungi rasul Pétrus saka pati sing padha (Kisah Para Rasul 12:6-11). Umume, ing konteks alkitab, perlindungan para abdi saka Gusti Allah asring digandhengake karo tujuwane. Contone, pangayoman ilahi saka rasul Paulus duwe tujuan sing luwih dhuwur: yaiku martakake marang para raja (Kisah 27:23,24; 9:15,16).

2 - Kita kudu menehi pitakon babagan pangreksan Yéhuwah, ing konteks loro tantangan Setan lan utamane ing komentar babagan Ayub: "Njenengan kan terus nglindhungi* dhèwèké, keluargané, lan kabèh duwèké, ta? Njenengan ya wis mberkahi kerja kerasé lan nggawé ternaké dadi akèh" (Ayub 1:10). Kanggo mangsuli pitakon integritas, Gusti Allah mutusake nyingkirake perlindungane saka Ayub, nanging uga kanggo kabeh manungsa. Sadurunge seda, Yesus Kristus, kanthi nyebutake Jabur 22:1, nuduhake manawa Gusti Allah nyingkirake kabeh perlindungan saka dheweke, sing nyebabake matine minangka pangurbanan (Yokanan 3:16; Matius 27:46). Nanging, babagan kamanungsan kanthi sakabehe, ora ana pangayoman gaib iki ora total, amarga kaya dene Yéhuwah nglarang setan kanggo mateni Ayub, jelas manawa padha karo kabeh umat manungsa (Bandingake karo Matius 24:22).

3 - Kita wis ngerteni ing ndhuwur manawa kasengsaran bisa dadi akibat saka "jaman lan kedadeyan sing ora kaduga", wong kasebut bisa uga ing papan sing salah ing wektu sing salah (Pengkhotbah 9:11,12). Mula, manungsa umume ora dijaga saka akibat saka pilihan sing wiwitane digawe dening Adam. Wong lanang wis tuwa, lara banjur mati (Roma 5:12). Dheweke bisa dadi korban kacilakan utawa bencana alam (Rum 8:20; buku Pengkhotbah ngemot katrangan rinci babagan muspra urip saiki sing mesthi bakal nyebabake pati: "Sang pengkhotbah kandha, ”Ora ana gunané!” ”Ora ana gunané! Kabèh kuwi ora ana gunané!”" (Pengkhotbah 1:2)).

Kajaba iku, Yéhuwah ora nglindhungi manungsa saka akibat saka keputusan sing salah: "Aja ngapusi awakmu dhéwé. Gusti Allah ora isa diapusi. Apa sing disebar wong, ya kuwi sing bakal dipanèn. Wong sing nyebar sesuai karo kepénginan sing salah bakal manèn hasil sing ora apik saka kepénginan sing salah kuwi. Ning, wong sing nyebar sesuai karo tuntunané roh suci bakal manèn urip saklawasé saka roh suci kuwi" (Galatia 6:7,8). Yen Yéhuwah wis nilar manungsa kanthi tanpa guna suwene wis suwe, mula kita bisa ngerti manawa Dheweke wis narik perlindungan saka akibat saka kahanan dosa kita. kahanan sing mbebayani iki kanggo kabeh manungsa, bakal sementara (Roma 8:21). Sawise tuduhan setan dirampungake, djalmo manungso bakal oleh perlindungan maneh saka Yéhuwah ing bumi (Mazmur 91:10-12).

Apa tegese, saiki kita ora dilindhungi individu maneh dening Gusti Allah? Perlindhungan sing diparingi Gusti Allah yaiku masa depan kita sing langgeng, ing babagan pangarep-arep urip langgeng, yen kita bertahan nganti pungkasan (Matius 24:13; Yokanan 5:28,29; Kisah Para Rasul 24:15; Wahyu 7:9-17). Kajaba iku, Yesus Kristus nalika nerangake pratandha tandha dina terakhir (Matius 24, 25, Markus 13 lan Lukas 21), lan buku Wahyu (utamane ing bab 6:1-8 lan 12:12), nuduhake manawa djalmo manungso bakal ngalami musibah banget wiwit taun 1914, sing jelas nuduhake manawa sawetara wektu, Yéhuwah ora bakal nglindhungi. Nanging, Yéhuwah wis nggawe kita bisa nglindhungi awake dhewe kanthi nggunakake tuntunan sing lumayan ana ing Alkitab, Sabdane. Umumé, ngetrapake prinsip-prinsip Alkitab mbantu ngindhari risiko sing bisa mungkasi urip tanpa prelu (Wulang Bebasan 3:1,2). Kita wis ngerti ing ndhuwur manawa ora ana nasib sing diarani nasib. Mula, ngetrapake prinsip Alkitab, pandhuan saka Gusti Allah, bakal kaya ngati-ati ing sisih tengen lan kiwa sadurunge nyebrang dalan, kanggo ngreksa urip kita (Wulang Bebasan 27:12).

Kajaba iku, rasul Petrus negesake perlune ndedonga: "Kabèh wis arep diakhiri. Mula, kowé kudu nduwé pertimbangan sing apik lan terus siap ndonga" (1 Petrus 4:7). Pandonga lan tapa bisa nglindhungi keseimbangan spiritual lan mental (Filipi 4:6,7; Purwaning Dumadi 24:63). Sawetara percaya manawa wis dilindhungi dening Gusti Allah ing sawijining wektu. Ora ana ing Alkitab sing ngalangi kamungkinan sing luar biasa iki katon, kosok balene: "Aku bakal milih sapa sing bakal dakpilih lan aku bakal welas karo sapa sing bakal tak welasake" (Pangentasan 33:19). Iki ana ing antarane Gusti Allah lan wong iki sing bakal dilindhungi. Kita ora kudu ngadili: "Kowé kuwi sapa ta kok nganti ngadili abdiné wong liya? Majikané kuwi dudu kowé, tapi Gusti Allah. Gusti Allah sing bakal mutuské wong kuwi bener utawa salah. Malah, merga Yéhuwah mbantu dhèwèké, dhèwèké isa dianggep bener" (Roma14:4).

Persaudaraan lan tulung tinulung

Sadurunge pungkasan nandhang sangsara, kita kudu tresna-tinresnan lan nulungi siji lan sijine, kanggo nyuda kasusahan ing lingkungan kita: "Aku mènèhi kowé préntah anyar, yaiku kowé kudu padha-padha nresnani. Kaya aku wis nresnani kowé,+ kowé ya kudu padha-padha nresnani.  Nèk saben wong ing antaramu padha-padha nresnani, kabèh wong bakal ngerti nèk kowé kuwi murid-muridku”" (Yokanan 13:34,35). Murid Yakobus, sadulur tiri Yesus Kristus, nulis manawa katresnan kaya iki kudu dituduhake kanthi tumindak utawa inisiatif kanggo mbantu tetangga sing lagi nandhang kasusahan (Yakobus 2:15,16). Yesus Kristus ngendika supaya mbantu wong sing ora bakal bisa mbayar maneh (Lukas 14:13,14). Kanthi nindakake iki, kanthi cara, kita "kuwi nggawé" marang Pangeran Yehuwah lan Panjenengane bakal males maneh... satus tikel: "Nèk wong apikan karo wong mlarat, kuwi nggawé Yéhuwah utang karo wong sing apikan kuwi, Lan Dhèwèké bakal mbales tumindaké wong mau" (Wulang Bebasan 19:17).

Penting, maca apa sing diandharake Yesus Kristus minangka tumindak welas asih sing bakal ndadekake kita bisa urip langgeng: "sebab wektu aku ngelih, kowé mènèhi aku mangan. Wektu aku ngelak, kowé mènèhi aku ngombé. Wektu aku ora ngerti arep manggon ing endi, kowé gelem nampa aku ing omahmu, padahal kowé ora kenal aku.  Wektu aku ora nduwé klambi, kowé mènèhi aku klambi. Wektu aku lara, kowé ngrawat aku. Wektu aku dipenjara, kowé marani aku'" (Matius 25:31-46). Perlu dielingake manawa ing kabeh tumindak kasebut ora ana tumindak sing bisa dianggep "religius". Ngopo? Asring Yesus Kristus mbaleni rekomendasi iki: "Aku pengin welas asih lan dudu pangurbanan" (Matius 9:13; 12:7). Teges umum saka tembung "welas asih" yaiku tumindak welas asih (Makna sing luwih sempit yaiku ngapura). Nggoleki wong sing butuh, lan yen kita bisa nindakake, kita nulungi dheweke (Wulang Bebasan 3:27,28).

Kurban kasebut nggambarake tumindak spiritual sing ana gandhengane langsung karo pangibadah marang Yéhuwah. Dadi jelas hubungan kita karo Yéhuwah iku paling penting. Nanging, Yesus Kristus ngukum sawetara sing nggunakake alesan "kurban" ora nulungi ibu lan bapak sing wis tuwa (Matius 15:3-9). Elinga apa sing diandharake Yesus Kristus babagan wong-wong sing ora bakal netepi Yéhuwah: "Pas dina kuwi, bakal ana akèh wong sing kandha, ’Gusti, Gusti, aku kan wis ngramal nganggo jenengmu, ngusir roh-roh jahat nganggo jenengmu, lan nindakké akèh mukjijat nganggo jenengmu, ta?’’" (Matius 7:22). Yen mbandhingake Matius 7:21-23 karo 25:31-46 lan Yohanes 13:34,35, kita ngerti manawa "korban" lan welas asih, minangka rong unsur sing penting banget (1 Yohanes 3:17,18; Matius 5:7).

Yéhuwah bakal marasake manungsa

Kanggo pitakon nabi Habakkuk (1:2-4), gegayutan, napa Gusti Yéhuwah ngidini sangsara lan duraka nganti saiki, iki wangsulan: "Terus, Yéhuwah kandha marang aku, ”Tulisen wahyu iki, lan catheten sing jelas ing lèmpèngan watu Bèn gampang diwaca karo wong sing maca nganggo swara banter. Wahyu iki bakal kelakon nurut wektu sing wis ditentokké. Kuwi bakal ndang kelakon lan ora bakal gagal. Ning nèk kétoké telat, tetepa yakin lan entènana Merga kuwi mesthi kelakon. Kuwi ora bakal telat"" (Habakkuk 2:2,3). Ing ngisor iki ana sawetara teks Alkitab babagan "sesanti" pangarep-arep sing bakal kasep:

"Aku krungu swara banter saka takhta kuwi kandha, ”Kémahé Gusti Allah ana ing antarané manungsa, Gusti Allah bakal manggon bareng karo wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal dadi umaté. Gusti Allah dhéwé sing bakal ngancani wong-wong kuwi.  Gusti Allah bakal ngusapi air matané wong-wong kuwi. Ora bakal ana manèh kesusahan, tangisan, lan rasa lara. Malah, kematian ya ora bakal ana manèh. Kabèh sing mbiyèn nyebabké awaké dhéwé sedhih wis ora ana manèh”" (Wahyu 21:1-4).

"Serigala bakal dolan bareng karo anak domba. Macan tutul bakal turonan karo anak kambing. Anak sapi bakal dolan bareng karo singa lan kéwan sing lemu. Kabèh kéwan kuwi bakal dipimpin karo bocah cilik. Sapi bakal mangan bareng karo beruang, Lan anak-anaké bakal turonan bareng. Singa bakal mangan suket kaya sapi. Bocah cilik sing isih nyusu bakal dolanan ing cedhaké sarang ula kobra, Lan bocah cilik bakal nglebokké tangané ing bolongané ula beracun. Ora ana sing bakal nyebabké cilaka utawa nggawé rusak Ing kabèh wilayahé gunung-Ku sing suci, Merga pengetahuan soal Yéhuwah bakal ngebaki bumi Kaya banyu sing ngebaki laut" (Yésaya 11:6-9).

"Wektu kuwi, wong wuta bakal isa ndelok Lan wong budheg bakal isa krungu. Wong lumpuh bakal mlumpat kaya kidang, Lan wong bisu bakal sorak-sorak. Banyu bakal metu saka padhang belantara, Lan bakal ana kali ing padhang pasir. Lemah sing gersang bakal dadi kolam, Lan lemah sing garing bakal dadi mata air. Ing panggonané lèrèn asu liar, Bakal ana suket ijo, suket dhuwur, lan wit papirus" (Yésaya 35:5-7).

"Ing kono, ora ana bayi sing uripé mung pirang-pirang dina thok. Ora ana wong tuwa sing umuré ora dawa, Merga wong sing mati pas umur satus taun bakal dianggep isih enom. Wong sing dosa bakal mati merga dikutuk senajan umuré satus taun. Wong bakal mbangun omah lan manggon ing kono. Wong bakal nggawé kebon anggur lan mangan buahé. Omah sing dibangun ora bakal dienggoni wong liya, Lan hasil kebon anggur sing ditandur ora bakal dipangan wong liya. Umuré umat-Ku bakal kaya umuré wit, Lan wong-wong sing Tak pilih bakal ngrasa puas merga hasil kerja kerasé. Kerja kerasé mesthi bakal ana hasilé, Lan wong-wong kuwi ora bakal nglairké anak sing bakal sengsara, Merga wong-wong kuwi lan keturunané Diberkahi Yéhuwah. Malah sakdurungé wong-wong kuwi ngundang, Aku wis njawab, Lan pas wong-wong kuwi isih ngomong, Aku wis nulungi" (Yésaya 65:20-24).

"Muga-muga awaké dadi luwih séhat timbang wektu isih enom. Muga-muga dhèwèké dadi kuwat manèh kaya pas dhèwèké isih enom" (Ayub 33:25).

"Ing gunung iki, Yéhuwah pemimpiné pasukan Bakal nggawé pésta kanggo kabèh bangsa. Dhèwèké bakal mènèhi panganan sing paling énak, Panganan saka daging sing paling apik, Anggur sing paling apik lan anggur sing disaring.

“Ing gunung iki, Dhèwèké bakal njupuk kain sing nutupi suku-suku bangsa Lan kudhung sing nutupi bangsa-bangsa. Dhèwèké bakal nyingkirké kematian saklawasé. Gusti Yéhuwah sing Mahakuwasa bakal ngusapi air matané kabèh wong. Dhèwèké bakal nggawé bèn umaté ora diécé manèh ing bumi, Merga Yéhuwah wis ngomong ngono" (Yésaya 25:6-8).

"Gusti Allah ngomong, ”Wong sing mati bakal urip manèh. Umat-Ku sing wis dadi mayat bakal tangi manèh. Hé kowé sing manggon ing debu, Ayo tangi lan sorak-sorak. Embun sing nggawé kowé seger kuwi kaya embun pas ésuk. Bumi bakal ngetokké wong-wong sing mati bèn urip manèh"" (Yésaya 26:19).

"Akèh wong sing wis mati bakal tangi. Ana sing bakal urip saklawasé, ning ya ana sing bakal diisin-isinké lan dirèmèhké saklawasé" (Danièl 12:2).

" Aja nggumun soal kuwi, merga bakal tekan wektuné kabèh wong sing ana ing njero kuburan bakal krungu swarané  lan metu. Wong-wong sing tumindaké apik bakal urip saklawasé, ning wong-wong sing tumindaké èlèk bakal diadili" (Yokanan 5:28,29).

"Aku ya nduwé harapan marang Gusti Allah kaya harapané wong-wong iki, yaiku nèk Gusti Allah bakal nguripké manèh wong-wong sing bener lan sing ora bener" (Kisah Para Rasul 24:15).

Sétan iku setan apa?

Yesus Kristus nggambarake setan kanthi gampang: "Dhèwèké kuwi tukang matèni kèt dhèwèké mulai mbrontak. Dhèwèké ya nyimpang saka apa sing bener, merga apa sing bener ora ana ing njero atiné. Nèk dhèwèké ngapusi, kuwi pancèn wataké, merga dhèwèké tukang ngapusi lan bapaké wong-wong sing seneng ngapusi” (Yokanan 8:44). Setan setan dudu konsepsi kejahatan, dheweke pancen makhluk roh sejati (Deleng kisah ing Matius 4:1-11). Kajaba iku, dhemit iku malaekat sing dadi pemberontak sing nuladha iblis (Purwaning Dumadi 6:1-3, kanggo mbandhingake karo serat Yudha 6: "Gusti Allah ya ngranté para malaékat sing ninggalké tugasé lan panggonané. Para malaékat kuwi diranté saklawasé ing petengan lan bakal dihukum ing dinané Gusti Allah").

Nalika ditulis, "dheweke ora tetep ana ing kayekten", iki nuduhake manawa Gusti Allah nitahake malaekat iki tanpa dosa lan tanpa duraka ing atine. Malaikat iki, nalika wiwitan urip duwe "jeneng sing apik" (Pengkhotbah 7:1a). Nanging, dheweke ora tetep jejeg, dheweke nggawe bangga ing atine lan suwe-suwe dheweke dadi "setan", sing tegese fitnah lan mungsuh. Ing ramalan Yehezkiel (bab 28), babagan raja Tirus sing gumunggung, kanthi gamblang diarani bangga karo malaekat sing dadi "Setan": "Hé anaké manungsa, nyanyia lagu sedhih soal raja Tirus, lan ngomonga marang dhèwèké, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Kowé kuwi sampurna banget. Kowé wicaksana lan mulya banget. Kowé mbiyèn ana ing Èden, ing tamané Gusti Allah. Kowé dihiasi nganggo macem-macem watu sing berharga: Mirah, topaz, yaspis, krisolit, oniks, giok, safir, turkuois, lan zamrud. Watu-watu kuwi dipasang ing tatakan emas. Kuwi kabèh disiapké pas kowé diciptakké. Aku nugasi kowé bèn dadi kerub sing dipilih dadi penjaga. Kowé mbiyèn ana ing gunung suciné Gusti Allah lan mlaku-mlaku ing antarané watu-watu sing membara. Kèt diciptakké, kowé mesthi nindakké sing bener, Nganti akhiré kowé mulai nindakké sing ora bener" (Yèhèzkièl 28:12-15). Kanthi tumindak ora adil ing Eden, dheweke dadi "pembohong" sing nyebabake kabeh keturunan Adam mati (Purwaning Dumadi 3; Roma 5:12). Iblis setan yaiku sing mrentah jagad: "Saiki, Gusti Allah lagi ngadili donya iki lan Dhèwèké bakal ngusir penguasa donya iki" (Yohanes 12:31; Efesus 2:2; 1 Yohanes 5:19).

Setan bakal numpes permanen: "Sedhéla manèh, Gusti Allah sing nggawé kowé ayem bakal ngremuk Sétan ing ngisoré sikilmu" (Purwaning Dumadi 3:15; Roma 16:20).

Compartir esta página